PwC in Nederland

PwC in Nederland is een zelfstandige memberfirm in een internationaal netwerk

Bij PwC in Nederland werken ongeveer 4700 mensen met elkaar samen vanuit twaalf vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 223.000 mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. 

Wij willen waarde creëren voor onze klanten, onze mensen en de maatschappij

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze ‘purpose’. Dit is de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen. We dragen onze purpose intern en extern uit en gaan hierover in dialoog met onze stakeholders. Zij bepalen uiteindelijk of wij deze waarmaken.

Assurance 

Assurance richt zich op het controleren van gegevens en processen en geeft daar zekerheid bij. Het grootste deel van onze Assurance-praktijk bestaat uit de controle van jaarrekeningen. Een kleiner deel van Assurance houdt zich bezig met het geven van zekerheid bij processen en numerieke (nietfinanciële) gegevens en met het adviseren over accountingvraagstukken.

Tax & HRS

Tax & HRS helpt ondernemingen, individuen en organisaties met hun belastingstrategie, -planning en -compliance. Binnen Tax & HRS zijn verder specialisten actief op het gebied van HR-vraagstukken als beloningsstructuren, pensioenregelingen en internationale uitzendingen. Een deel van deze Line of Service houdt zich bezig met juridische dienstverlening.

Advisory

Advisory richt zich op transformatieprocessen als gevolg van bijvoorbeeld strategische vernieuwingen of verbetering van bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast levert Advisory adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, vanaf de vaststelling van de strategie tot en met de integratie of ontvlechting van bedrijfsonderdelen. Advisory richt zich verder op dienstverlening bij crisissituaties als gevolg van fraude, disputen en op cybersecurity.

Advisory richt zich op transformatieprocessen als gevolg van bijvoorbeeld strategische vernieuwingen of verbetering van bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast levert Advisory adviesdiensten op het gebied van fusies en overnames, vanaf de vaststelling van de strategie tot en met de integratie of ontvlechting van bedrijfsonderdelen. Advisory richt zich verder op dienstverlening bij crisissituaties als gevolg van fraude, disputen en op cybersecurity.

     

 

Internationale krachtenbundeling in Europa en in EMEA

Wij werken nauw samen met de memberfirms van Duitsland, Oostenrijk en België. Sinds 1 juli 2015 is Turkije daar bijgekomen. Deze krachtenbundeling is bedoeld om onze klanten beter te bedienen. De samenwerking leidt onder meer tot effectievere kennisuitwisseling en een grotere investerings- en innovatiekracht. Daarnaast is per 1 juli 2015 de regionale samenwerking versterkt op het niveau van EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika). Het Europese samenwerkingsverband is een ‘subregio’ binnen de EMEA-regio.

Contact

Meint Waterlander
Woordvoerder
Tel: +31 (0)88 792 70 00
E-mailadres

Volg ons