Onze rol in de maatschappij

We zijn continu in gesprek met onze stakeholders om te horen wat zij vinden van PwC als dienstverlener in het geheel maar ook op deelgebieden. Dit om onze dienstverlening en bijdrage aan de maatschappij zoveel mogelijk af te stemmen op de beleving van onze stakeholders. Hierdoor ontstaan uiteraard dilemma’s want niet alle stakeholders hebben dezelfde belangen en spreken elkaar op sommige vlakken tegen.

Complexe kwesties worden het beste opgelost als alle betrokken partijen samenwerken. Dat merken wij elke dag weer in onze dienstverlening. Ook de maatschappelijke vraagstukken waar onze samenleving voor staat, vragen om de collectieve inzet van burger, overheid en bedrijfsleven. PwC wil als onderdeel van de maatschappij graag een bijdrage leveren aan de oplossing van die maatschappelijke vraagstukken. Onze expertise op een veelheid aan onderwerpen maakt ons zeer geschikt om mee te werken aan een transparantere samenleving.

Meer dan vaktechniek

Om onze functie als accountant, adviseur of belastingspecialist optimaal te vervullen, investeren wij voortdurend in de ontwikkeling van vaktechnische kennis bij onze medewerkers. Maar wij vatten onze rol breder op dan dat. Zo adviseren onze belastingexperts niet alleen over het minimaliseren van de belastingdruk maar bespreken zij met onze klanten ook de mogelijke maatschappelijke invloed van fiscale beslissingen. Onze accountants gaan met de opdrachtgever de dialoog aan over het streven naar één geïntegreerd verslag met één verklaring, zodat niet alleen de belangen van aandeelhouders maar van alle relevante stakeholders worden bediend.

Kritische vragen stellen

Zo zijn er nog veel meer manieren waarop wij elke dag weer proberen onze maatschappelijke rol zo goed mogelijk te vervullen. Kritische vragen stellen aan onze klanten hoort daarbij. En uitleggen waarom wij denken dat die vragen belangrijk zijn. Gelukkig merken we dat onze klanten deze gesprekken waarderen – ook zij zoeken naar effectieve manieren om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit samenspel zal leiden tot een duurzamere samenleving.

Andere maatschappelijke vraagstukken

Onze adviestak draagt actief bij aan de aanpak van verschillende maatschappelijke vraagstukken. Zo analyseren we met onze klanten wat de gevolgen van de vergrijzing zijn voor hun organisatie en hoe zij daar tijdig op kunnen inspelen.