Onze juridische structuur

PricewaterhouseCoopers B.V. is een 100%-deelneming van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. Alle gewone aandelen van Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. worden gehouden door de Duitse vennootschap PwC Europe SE Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, terwijl Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. het enige prioriteitsaandeel met zeggenschapsrechten in Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. houdt.

Coöperatie PricewaterhouseCoopers Nederland U.A. en Holding PricewaterhouseCoopers Nederland B.V. zijn aansluitingsovereenkomsten aangegaan met ieder van de leden van deze coöperatie, de besloten vennootschappen van de beroepsbeoefenaren (partner-bv’s). Deze aansluitings­overeenkomst houdt in dat de partner-bv de beroepsbeoefenaar tegen een vergoeding ter beschikking stelt ter uitoefening van een beroep binnen een van onze Lines of Service.

PricewaterhouseCoopers B.V. heeft 100%-deelnemingen in:

  • PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (‘Assurance’)
  • PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (‘Tax & HRS’)
  • PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (‘Advisory’)
  • PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V.
  • PricewaterhouseCoopers Certification B.V.
  • PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V.

De vennootschap PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (‘CoS’) richt zich op het afgeven van samenstellingsverklaringen.

Werkzaamheden die onder verplichte accreditatie worden uitgevoerd, zijn ondergebracht in PricewaterhouseCoopers Certification B.V. Dit betreft assurance bij CO2- en NOx-emissies en de afgifte van ISO-certificaten bij Information Security Management Systems (ISMS).
Advies en bemiddelingsactiviteiten op het gebied van pensioenen en verzekeringen zijn ondergebracht in PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (‘PAIS’). Deze bv heeft vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) verkregen voor haar activiteiten.

Juridische structuur