Normen en waarden

Onze gedragscode is gebaseerd op onze waarden 'Excellence', 'Teamwork' en 'Leadership'. 

Excellence

Wij doen wat wij beloven en leveren meer toegevoegde waarde dan van ons wordt verwacht. Wij bereiken excellence door innovatie, kennisontwikkeling en scherpte.

Teamwork

De beste oplossingen komen voort uit samenwerking met collega's en cliënten. Effectief teamwork vraagt om sterke onderlinge relaties, respect en uitwisseling met elkaar.

Leadership

Toonaangevend ten aanzien van cliënten, toonaangevend ten aanzien van mensen en de beste ideeën voortbrengend. Leiderschap wordt op ons vakgebied gekenmerkt door moed, het hebben van een visie die anderen inspireert en motiveert en door persoonlijke integriteit.