Jaarbericht 2015/2016

Welkom

Op deze site blikken wij terug op ons boekjaar 2015/2016, dat afliep op 3o juni. We vertellen wat we gedaan hebben, wat goed ging en wat nog beter kan aan de hand van feiten, cijfers en verhalen.

Waardecreatie voor de lange termijn

Het afgelopen verslagjaar kent vele gebeurtenissen in onze organisatie, zoals onze investeringen in de controle-dossiers van de accountants, de transformatie van het vak van belastingadviseur en de integratie van Strategy&. In dit verslag en in ons transparantieverslag geven wij u zo goed mogelijk inzicht in bovengenoemde en andere gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Transparantie gaat bijdragen aan het vertrouwen op de langere termijn. Daar ben ik volledig van overtuigd. Op de korte termijn is dat misschien wel veel minder het geval dan we zouden willen, maar dit is de enige juiste weg die we als maatschappij moeten gaan. 

Als PwC hebben we daar een rol in te spelen. Het leiden van de bedrijfstak in het besef dat onze eigen transparantie gemaximaliseerd moet worden, maar dat we tegelijkertijd ook onze klanten een spiegel moeten voorhouden op dit gebied. 

Ook kijken wij met een maatschappelijke lens naar onze eigen activiteiten. De focus ligt daarbij op langetermijnwaardecreatie. We realiseren ons heel goed dat dit betekent dat we moeten veranderen. De onstuitbare opmars van technologie verandert onze beroepen, onze dienstverlening en de behoefte van de klant en de maatschappij. Maar transformatie gaat niet alleen over het ‘wat’ van de dienstverlening, maar ook over het ‘hoe’.

We moeten transformeren naar een organisatie die niet alleen stuurt op financiële uitkomsten maar op de betekenis die we hebben voor een brede groep stakeholders. Uiteindelijk is dat wat al onze mensen beweegt. Wij willen als PwC van betekenis zijn. Van betekenis voor het vertrouwen in de maatschappij en voor het oplossend vermogen van al onze klanten.  

Ik wens u veel leesplezier met ons jaarbericht. Als u vragen hebt, een toelichting wenst op onderwerpen die aan bod zijn gekomen in dit jaarbericht of die u juist hebt gemist, hoop ik dat u contact met ons opneemt. Immers een dialoog over onze transparantie hoort eveneens bij de nieuwe werkelijkheid. 

Met vriendelijke groet,

Peter van Mierlo

'Transparantie gaat bijdragen aan het vertrouwen op de langere termijn.'

Peter van Mierlo, voorzitter raad van bestuur

  • Onze klanten
  • Onze mensen
  • Maatschappij
  • Transformatie
  • Kwaliteit
8.2

is het cijfer dat klanten ons gemiddeld geven

Onze klanten

Om onze purpose – het bouwen aan vertrouwen en het bijdragen aan het oplossen van belangrijke problemen – waar te maken, streven we naar winstgevende groei. Hiermee creëren we ruimte voor investeringen. Om te groeien, moeten we ons onderscheiden in de markt door de kwaliteit van onze dienstverlening, de manier waarop we ons werk doen, sterke klantrelaties en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor klantvraagstukken.

Lees meer
84%

van onze mensen beveelt PwC aan als een aantrekkelijke werkgever

Onze mensen

Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Als wij zeggen dat wij investeren, bedoelen we vaak dat we investeren in mensen, in hun competenties, talent en vaardigheden. Ons HC-beleid is gericht op het aantrekken, behouden en verder ontwikkelen van talent. We bieden onze mensen uitdagend werk, veel mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. We willen een diverse organisatie zijn, waar iedereen , ongeacht achtergrond en geaardheid, samenwerkt en ideeën deelt, zich thuis, betrokken en gewaardeerd voelt en waar het prettig werken is.

Lees meer
810

mensen waren betrokken bij pro bono-werk

Maatschappij

De meeste impact die we kunnen realiseren in de maatschappij is door het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening die tegemoet komt aan de behoeften van een grote groep stakeholders. We vullen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid (corporate responsibility, CR) verder in door onze kennis en vaardigheden (pro bono en tijdens werktijd) te delen met maatschappelijke organisaties en social enterprises. We doen (advies)projecten voor deze organisaties, geven masterclasses voor deze doelgroep en helpen mee met onderzoek. Afgelopen jaar hebben we ook onze milieudoelstellingen aangescherpt.

Lees meer
208k

PwC’ers zijn benaderd voor een onderzoek naar waarden die passen bij onze purpose

Transformatie

PwC wil bijdragen aan het vertrouwen in de maatschappij en helpen bij het oplossen van belangrijke problemen. Dat is onze purpose en daarmee de toetssteen voor de dingen die we doen of willen gaan doen. In lijn met de purpose hebben begin van het afgelopen boekjaar Vision 2020 gedefinieerd, onze visie voor de firma die we in de (nabije) toekomst willen zijn. We zijn ons gaan realiseren dat als we onze purpose willen waarmaken en Vision 2020 willen realiseren, we moeten transformeren naar een purpose geleide en waardengedreven organisatie.

Lees meer
1,409

interviewed in 83 countries

Kwaliteit

Kwaliteit gaat voor ons verder dan het voldoen aan wetten en regelgeving. Kwaliteit draait evenzeer om het tegemoet komen aan de wensen en verwachtingen van de maatschappij en om het leveren van toegevoegde waarde voor onze klanten. We hebben een uitgebreid raamwerk voor kwaliteitsbeheersings- en risicomanagementbeleid, dat ervoor zorgt dat we aan alle interne en externe regels en standaarden voldoen. We investeren in de ontwikkeling van onze mensen en werken aan een organisatie die het leveren van kwaliteit voorop stelt. Voor uitgebreide informatie over de manier waarop onze Assurance-praktijk werkt aan kwaliteit, verwijzen we naar ons Transparantieverslag.

Lees meer

 

 

Verhalen die het boekjaar kleuren

Contact

Meint Waterlander
Woordvoerder
Tel: +31 (0)88 792 70 00
E-mailadres

Volg ons