PwC Nederland Jaarbericht 2010 - 2011

Jaarbericht 2010/2011

PwC kijkt met gepaste tevredenheid terug op de resultaten over het boekjaar 2010/2011. De forse daling van de omzet in het vorige boekjaar is, ondanks het uitblijven van een stevig economisch herstel, teruggebracht tot een beperkte daling. De omzet daalde met 3% naar € 664,4 miljoen. Tax&HRS wist haar omzet vrijwel vast te houden. De omzet van Assurance daalde ondanks dat het een van de meest succesvolle jaren achter de rug heeft als het gaat om het verwerven van nieuwe controleopdrachten. De resultaten daarvan worden dit boekjaar zichtbaar. De Advisory praktijk voelde met name volop de gevolgen van de bezuinigingen bij de overheid. Mede daardoor daalde de omzet van deze groep.

Het bedrijfsresultaat na belastingen daalde met 15% naar € 93 mln. CFO Arno Pouw: 'De daling van ons bedrijfsresultaat is in belangrijke mate de resultante van onze keuze om, binnen de kaders van onze strategie, te blijven investeren in onze mensen, in veelbelovende marktsegmenten en in de innovatie van onze producten, methoden en middelen. Dit om de kwaliteit van onze dienstverlening nog verder de verhogen.'

Het komende boekjaar 2011/2012 bekijkt PwC met gemengde gevoelens. 'Het afgelopen jaar hebben wij belangrijke vorderingen gemaakt in de uitvoering van onze strategie', aldus bestuursvoorzitter Robert Swaak. 'Uit metingen blijkt dat de loyaliteit van onze klanten is toegenomen en dat onze klanten onze dienstverlening met een gemiddelde 8 belonen. Met succes zijn het afgelopen jaar nieuwe proposities ontwikkeld waarvan we het komende jaar verdere groei verwachten. Onze maatschappelijke relevantie wordt via uiteenlopende opdrachten steeds meer zichtbaar. En bovenal beschikken we over zeer loyale en deskundige medewerkers die ook onder moeilijke omstandigheden als professionals voortdurend weten te excelleren.'

Het maatschappelijk verslag en het transparantieverslag maken samen met het verslag van de Raad van Bestuur en de jaarrekening integraal onderdeel uit van het jaarbericht van PwC over 2010/2011. CFO Arno Pouw: 'In het maatschappelijk verslag zetten wij uiteen hoe wij willen bereiken dat maatschappelijke relevantie, corporate responsibility en onze dienstverlening binnen afzienbare termijn gaan samenvallen. In het transparantieverslag geven wij onze opvattingen en visie over het maatschappelijke debat dat over onze beroepsgroep wordt gevoerd. Wij staan daarbij open voor de voorstellen, en doen die zelf ook, die een echte verbetering betekenen en die de kwaliteit van de accountantscontrole ten goede komen. Wij zullen ons echter beargumenteerd keren tegen voorstellen die alleen leiden tot meer regelgeving en hogere kosten of waarvan de bijdrage aan een betere accountantscontrole te veel vragen oproept. In het transparantieverslag gaan wij ook in op de waarde die wij toevoegen en al datgene wat wij doen om onze kwaliteit en onafhankelijkheid voortdurend te borgen.'

PDF Document Download het interactieve jaarbericht 2010/2011 [4,9 MB]

PDF Document Download het volledige jaarbericht 2010/2011 [3,3 Mb]

PDF Document Download de Engelse vertaling van het volledige jaarbericht 2010/2011 [7.2 Mb]