Gedragscode

Bekijk deze pagina in: English

PricewaterhouseCoopers is in 150 jaar gegroeid tot een van 's werelds meest vooraanstaande organisaties op het gebied van professionele dienstverlening. Dit is mede te danken aan de professionele, betrouwbare werkwijze van onze medewerkers. Externe gebeurtenissen hebben de wereld echter duidelijk veranderd. We moeten ondubbelzinnig en zichtbaar verantwoord handelen, want onze integere reputatie is niet langer een status-quo. Daarom hebben we onze waarden en normen op een overzichtelijke manier op papier gezet in onze gedragscode.

Integriteit en betrouwbaarheid blijven waarmaken

Met onze gedragscode willen we aan onze stakeholders duidelijk maken waar PwC voor staat en volgens welke principes en gedragsregels wij werken. Ook bieden ze alle PwC’ers wereldwijd houvast en geven ze richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen we het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken.