CR Projecten

Ondersteuning aan maatschappelijke doelen vanuit kennis en kunde

Wij stimuleren onze medewerkers om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen door een ‘Mijn project’ op te pakken. Zij kunnen zelf een maatschappelijk doel aandragen waarvoor ze onder werktijd aan de slag gaan. Het gaat om projecten bij maatschappelijke organisaties van groot tot klein – het enige verschil met onze dagelijkse werkzaamheden is dat voor deze ‘Mijn projecten’ geen rekening wordt verstuurd.

De bijdrage aan het maatschappelijk doel bestaat uit de inzet van kennis en kunde, niet uit geld. Op die manier doen wij waar wij het beste in zijn, worden maatschappelijke instellingen geholpen en kunnen onze mensen zich veelzijdig ontwikkelen. Kan uw maatschappelijke organisatie wel wat ondersteuning gebruiken op het gebied van Assurance, Tax of Advisory? Neem dan contact op met het CR Office voor meer informatie.

Langdurige partnerschappen

Naast de projecten van medewerkers gaat PwC langdurige partnerschappen aan met verschillende charitatieve instellingen. Zo werken we samen met de stichting Giving Back, die als doel heeft om talentvolle jongeren te begeleiden die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben. Ook zijn we founding partner van Social Enterprise Nederland, het platform die zich inzet om de social enterprise sector in Nederland op de kaart te zetten.

We organiseren jaarlijks De Transparant Prijs in samenwerking met de Stichting Civil Society. Voor deze prijs worden jaarverslagen van charitatieve instellingen beoordeeld om betrouwbare verslaggeving en transparantie te stimuleren. Verder zetten PwC’ers zich voor de klas in voor  Kids Moving the World en Bizworld. Kids Moving the World streeft ernaar om Nederlandse basisschoolkinderen bewust te maken van problemen in de wereld zoals honger, armoede en klimaatverandering. Bizworld laat jongeren ervaren hoe het is als je persoonlijk in een bedrijf betrokken bent. Ook zijn we een partnerschap aangegaan met Stichting Laluz, die young professionals en ideële organisaties bij elkaar brengt, en Stichting Lezen & Schrijven die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het bestrijden van analfabetisme en laaggeletterdheid.

Maatregelen voor mens en milieu

Wij werken volgens een reeks principes die zijn beschreven in onze gedragscode. Naast de inachtneming van fundamentele mensenrechten en wetgeving, is de kern van deze code dat wij respectvol, waardig, eerlijk en beleefd zijn naar iedereen met wie wij omgaan. We streven ernaar om onze druk op het milieu te beperken. Zo wordt de CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering volledig gecompenseerd via investeringen in duurzame energieprojecten.