Beleid

PwC is een organisatie van en voor mensen. Met ruim 4.700 medewerkers in Nederland hebben we een rijkdom aan vrouwen en mannen met verschillende expertises, achtergronden, culturen en voorkeuren aan boord. We streven naar een organisatiecultuur waarin we optimaal gebruikmaken en profiteren van die verschillen.

Diversiteit is geïntegreerd in onze strategie en verankerd in onze Human Capital-processen. Dit borgen we door onder andere onze arbeidsvoorwaarden steeds aan te passen en uit te breiden naar de wensen van medewerkers. Ook is het complete opleidingenprogramma ‘diversity proof’ gemaakt.

We hebben zogenoemde ontwikkelprogramma’s opgezet. Zo bestaat er een diversity awarenesstraining, een training voor werkende ouders en een vrouwelijk leiderschapsprogramma.
We bekijken onze vorderingen in het diversiteitsbeleid jaarlijks op kwantitatief en kwalitatief niveau. We meten enerzijds de verschillen tussen mannen en vrouwen in de beantwoording van vragen in ons medewerkertevredenheidsonderzoek (People Survey), anderzijds maken we aan de hand van vijf kpi’s de ‘diversiteitsbalans’ op binnen en tussen de verschillende geledingen binnen onze organisatie. Dit doen wij tevens voor PwC’ers met verschillende culturele achtergronden. We onderzoeken daarnaast voor zover mogelijk in hoeverre er opvallende verschillen zijn tussen al deze groepen op het gebied van verloop, intake, promotie, beoordeling en potentieel. Op basis hiervan passen we waar nodig ons beleid aan.

Veel (kersverse en aankomende) ouders staan voor de vraag hoe ze het ouderschap combineren met hun werk. Hiervoor bestaat geen standaardoplossing, iedereen zoekt daarin haar of zijn eigen weg. PwC biedt ouders de flexibiliteit om hier op hun eigen manier invulling aan te geven. Onze arbeidsvoorwaarden en zorgverlofregelingen zijn daarom aangepast aan die uiteenlopende behoeften, zodat deze de voorwaarden scheppen voor een gezonde combinatie van werk- en zorgtaken.

Kraamverlof voor partners


Sinds 1 september 2008 krijgt de partner van de moeder geen twee maar tien werkdagen kraamverlof. Wij zijn daarmee het eerste grote commerciële bedrijf in Nederland met een dergelijke ruime regeling.

Dit verlof staat niet op zichzelf maar maakt deel uit van een pakket. Om gezinnen de mogelijkheid te geven een balans te vinden tussen werken, zorg verlenen en vrije tijd, bevatten de nieuwe arbeidsvoorwaarden ook een uitbreiding van het zorgverlof. Daarnaast zijn er regelingen voor bijvoorbeeld thuiswerken, flexibele werktijden, nannyvergoeding en onbetaald verlof.

Binnen PwC zijn diverse netwerken actief: Women NL, ConnectedCultures, GLEE (Gay & Lesbian Network), disAbility en YoungPwC.

 • Women NL
  PwC Women NL is het netwerk van en voor vrouwen binnen onze organisatie. Gedurende het jaar organiseert Women NL veel interne en externe activiteiten. Deze zijn enerzijds gericht op kennisverrijking en anderzijds op het onderhouden, versterken en uitbouwen van zowel PwC als cross company vrouwennetwerken.

 • Connected Cultures
  Als open netwerk voor culturele diversiteit willen wij de bewustwording en het begrip rondom culturele achtergronden van collega’s en klanten vergroten, de dialoog en verbinding stimuleren tussen de verschillende culturen binnen PwC en bijdragen aan het behoud en doorstroom van divers en multicultureel talent.

 • GLEE (Gay, Lesbian and Everybody Else)
  GLEE is het netwerk voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en alle medewerkers, klanten en relaties die actief willen bijdragen aan een diverse werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en waarin ieders geaardheid wordt geaccepteerd.

 • disAbility
  disAbility is het netwerk voor PwC’ers met een arbeidsuitdaging, de leidinggevende en andere geïnteresseerden. Dit netwerk draagt bij aan één van de strategische thema’s van Diversity & Inclusion, het aantrekken en binden van mensen met een arbeidsuitdaging tot de organisatie. Wij willen nieuwe collega’s met een arbeidsuitdaging helpen bij een goede start en bij het verloop van hun carrière.

 • YoungPwC
  YoungPwC is hét jongerennetwerk van en voor Young professionals binnen PwC Nederland. Onze doelstelling is het bevorderen en vergroten van het netwerk en de samenwerking tussen young professionals, zowel binnen als buiten PwC en bij te dragen aan de ontwikkeling van young professionals op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.