Capita Selecta

Capita Selecta 2015

Gepubliceerd: 04-06-2015

Het thema van de Capita Selecta 2015 is 'Nederland als aantrekkelijk land', hiermee gaan we in op de effecten van megatrends in de publieke sector. De Capita Selecta verschijnt dit jaar in de SectorTopics-app van PwC.

 

Capita Selecta 2014

Gepubliceerd: 02-04-2014

In deze Capita Selecta gaan we in op het effect van megatrends op de publieke sector. Ook beschrijven we de gevolgen van de WNT, fiscale ontwikkelingen en diverse relevante ontwikkelingen in de verschillende subsectoren binnen de publieke sector

 

Capita Selecta Gezondheidszorg 2013

Gepubliceerd: 04-06-2013

In deze Capita Selecta Gezondheidszorg vindt u volop informatie over de toekomstige veranderingen in de gezondheidszorg. Zorgbreed en vanuit een groot aantal invalshoeken. Met overzichten op hoofdlijnen en specials over relevante thema's. Centraal staan de kabinetsplannen, nieuwe regelgeving en financiële/fiscale aandachtspunten. Tevens komen sectoroverstijgende onderwerpen aan de orde als ook de verschillende sectoren.

 

Capita Selecta Onderwijs 2013

Gepubliceerd: 29-03-2013

Capita Selecta Onderwijs geeft een overzicht van uiteenlopende ontwikkelingen in het onderwijs. U krijgt een beeld van waar u de komende tijd geacht wordt rekening mee te houden.

 

Capita Selecta Maatschappelijke Organisaties 2013

Gepubliceerd: 21-03-2013

‘Kom in beweging’ is het thema van de Capita Selecta voor de goededoelensector, waarin we een overzicht geven van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar en vooruitblikken naar de thema’s die de komende jaren relevant zijn.