Onderwijs in beweging

Toegevoegde waarde
Het onderwijs staat in de schijnwerpers. De gewenste kenniseconomie vraagt om goed opgeleide mensen en tegelijkertijd wordt de financiering van instellingen flexibeler. Dat betekent dat onderwijsinstellingen inventief, efficiënt, transparant en effectief moeten zijn. Wij staan klaar om samen met u het onderwijs in Nederland verder te brengen.

Actueel

Strategie Summit 2013

Op 4 en 5 juni a.s. vindt de Strategie Summit Onderwijs 2013 plaats, een intensieve 24-uurs bijeenkomst georganiseerd door VNU Exhibitions Europe. Tijdens deze Summit komen onderwijsbestuurders uit verschillende onderwijssectoren bijeen om te komen tot breed gedragen aanbevelingen, akkoorden en oplossingen voor sectoroverschrijdende vraagstukken. PwC is partner van de Strategie Summit Onderwijs en zal in een rondetafel discussie ingaan op de wijze waarop bestuurders samenwerking en ontvlechting in het onderwijs kunnen vormgeven.

Contact

Theo Snepvangers

Theo Snepvangers

Partner
Tel: +31 (0)88 792 47 69

Email