Verkoopklaarscan

Bent u verkoopklaar?

Speelt u met de gedachte om uw bedrijf over een aantal jaren te verkopen? Wellicht is het goed om eens over de onderstaande vragen na te denken:

  • Wat wilt u doen over 5 jaar? En hoe ziet uw onderneming er over 5 jaar uit?
  • Heeft uw onderneming de optimaal fiscaal juridische structuur voor een verkoop?
  • Wat gebeurt er als het bedrijf wordt overgedragen aan de kinderen?
  • Hoe stuurt u uw onderneming aan?
  • Wat gebeurt er als u zich vanaf morgen niet meer bemoeit met uw onderneming?
  • Wat is uw onderneming waard?
  • Wat zijn de gevolgen voor u en uw onderneming bij een eventuele overname?
  • Hoe kunt u de opbrengst van de verkoop van uw onderneming fiscaal zo gunstig mogelij k structureren?

PwC heeft een nieuw product ontwikkeld om u bij deze vragen te ondersteunen, de Verkoopklaarscan.

De Verkoopklaarscan is ontwikkeld voor bedrijfseigenaren die het voornemen hebben om op korte tot middellange termijn ( tussen 2 en 5 jaar) hun onderneming te verkopen. In de praktijk bleek een grote behoefte te bestaan aan een product om dergelijke bedrijven in deze fase actief te ondersteunen. Het doel van de Verkoopklaarscan is om deze ondernemingen en hun aandeelhouder(s) een overzicht te verstrekken van concrete aandachts- en actiepunten (inclusief prioriteitsstelling) waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op een eventuele bedrijfsoverdracht.