Governance bij niet-beursgenoteerde bedrijven

Veel middelgrote en grotere, niet-beursgenoteerde ondernemingen zoeken naar manieren om het toezicht op het goed functioneren van hun bestuur te professionaliseren. Falend bestuur kan funest zijn voor de continuïteit van de organisatie. Omdat eenduidige governance-richtlijnen ontbreken voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en (semi-)publieke organisaties, voelen veel organisaties zich genoodzaakt zelf opnieuw het wiel uit te vinden.

Toepasbaar

In bepaalde gevallen volgen ondernemingen uit eigen beweging de regelgeving van de Code Tabaksblat. Veel van de in de Code genoemde principes zijn namelijk ook goed toepasbaar op niet-beursgenoteerde ondernemingen. Deze richtlijnen brengen echter voor private bedrijven veelal een te zware administratieve last met zich mee.

Professionaliseren toezicht

Wij helpen uw onderneming bij het professionaliseren en formaliseren van het toezicht. Onze professionals kennen de vraagstukken van commissarissen en toezichthouders bij niet-beursgenoteerde bedrijven en publieke organisaties. Met trainingen en opleidingen ondersteunen wij de commissaris bij zijn professionalisering. Wij adviseren ondernemingen over beloningsbeleid, bieden onderzoek naar onregelmatigheden, brengen samen met u risico’s denk aan aansprakelijkheid in kaart en helpen u deze te beheersen.

Prestatiegebieden

Wij bieden onder meer de volgende diensten en ondersteuning:

  • Commissarisopleiding (i.s.m. Universiteit Nyenrode)
  • Corporate governance training (b.v. communicatie tussen Raad van Commissarissen, Audit Commissie en Raad van Bestuur)
  • Ontwerp en implementatie van Governance structuren
  • In kaart brengen, en helpen beheersen van risico’s
  • Onderzoek naar onregelmatigheden
  • Richting geven aan, en creëren van transparantie over het beloningsbeleid
  • Advies over de ‘fit’ tussen commissariaat en persoonlijkheid van de commissaris (b.v. de test: een due diligence voor commissarissen)