IFRS

Documenteren volgens IFRS

De International Financial Reporting Standards (IFRS) zijn sinds boekjaar 2005 verplicht voor geconsolideerde jaarrekeningen van beursgenoteerde bedrijven in de Europese Unie. Dit is een belangrijke stap bij de totstandkoming van een efficiënte wereldwijde kapitaalmarkt. Daar staat tegenover dat staalproducenten te maken krijgen met complexe regels.

Complexe standaarden, strikte toepassing

De IFRS-regels zijn complex en omvangrijk. Het is vaak noodzakelijk om procedures en informatiestromen in uw organisatie aan te passen om IFRS op de juiste manier toe te passen. De overgang van uw huidige standaarden naar IFRS kan daarom organisatorische gevolgen hebben. Onder andere voor de waardering van uw voorraden, vaste activa, (pensioen)voorzieningen en financiële instrumenten.

Ongewenste resultaateffecten voorkomen

IFRS heeft complexe regelgeving rondom financiële instrumenten. Als u gebruik maakt van commodities, zoals aluminium, zink en tin, kunt u uw administratie het beste herinrichten. Zo voorkomt u dat uw riskmanagementstrategie operationeel en financieel uit de pas te lopen. Dit zou ongewenste resultaateffecten kunnen veroorzaken.

Aandacht voor waardering

Ook de waardering van uw voorraden is een aandachtspunt. Welke kosten mag u wel en niet toerekenen aan uw voorraadwaardering? Hoe rekent u over- of onderbezetting toe aan uw voorraden? Zeker gezien de huidige marktomstandigheden is dit een punt om rekening mee te houden. Bij de waardering van uw vaste activa zal u een jaarlijkse impairmentanalyse moeten maken. En heeft u bij de waardering van uw activa al rekening gehouden met eventuele vernietigings- en verwijderingskosten?

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Advies over hoe u de complexe standaarden van IFRS moet interpreteren
  • Advies over wat de gevolgen van IFRS voor u kunnen zijn
  • Ondersteuning bij de inrichting van uw administratie
  • Ondersteuning bij de juiste toepassing van de IFRS-regels