Emissiehandel

Handel in emissierechten beïnvloedt bedrijfsstrategie

In 2005 startte in Europa het systeem van handel in emissierechten, een voortvloeisel uit het verdrag van Kyoto. Dit European Emission Trading Scheme (EU-ETS) is het grootste emissiehandelssysteem ter wereld.

Risico's

De handel in emissierechten biedt Europese metaalbedrijven veel nieuwe kansen, maar brengt ook risico's met zich mee. U hebt u vast afgevraagd of uw bedrijf wel voldoende rechten zou krijgen. De meting en verificatie van CO2-uitstoot zullen niet aan uw aandacht ontsnapt zijn. En u maakt u vast zorgen over de fluctuaties in de prijs van emissierechten.

Kansen

EU-ETS brengt ook kansen met zich mee, zoals het Clean Development Mechanism (CDM). Als uw bedrijf vestigingen heeft in ontwikkelingslanden buiten de EU, dan kunt u goedkoop emissierechten genereren buiten de EU en die aanwenden binnen de EU.

CO2 als grondstof

Door het systeem van handel in emissierechten is CO2 eigenlijk een nieuwe grondstof geworden voor energie-intensieve industrieën zoals de metaalindustrie. Emissiehandel raakt de technische operatie en beïnvloedt de kosten. Hoe ontwikkelt de prijs van CO2 zich de komende 20 jaar? U doet er verstandig aan een stevige CO2-managementstrategie op te nemen in uw totale bedrijfsstrategie.

Koppeling tussen jaarrekening en emissierapport

PwC heeft verstand van financiën én emissies. Dat betekent dat wij zorgen voor een koppeling tussen de controle van uw jaarrekening en de verificatie van uw emissierapport. Ook kunnen we helpen bij de vele andere complexe problemen die samenhangen met de handel in emissierechten.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Advies bij het inrichten van bedrijfsprocessen en administratieve processen
  • Advies bij het verbeteren van datamanagementsystemen en de interne beheersing
  • Advies bij het formuleren van uw CO2-managementstrategie
  • Advies bij de verificatie van uw emissierapportages