Duurzaamheidsrapport

Bedrijven in de metaalindustrie hebben meestal grote impact op hun directe omgeving. Enerzijds vanwege de uitstoot van afvalstoffen en water- en luchtemissies. Anderzijds doordat uw onderneming andere bedrijvigheid aantrekt en regionaal voor werkgelegenheid zorgt. Het is daarom cruciaal dat u een goede verstandhouding hebt met alle partijen die belang hebben bij uw bedrijf. Een duurzaamheidsrapport uitgeven is hét middel bij uitstek om de goede relatie met al uw stakeholders in stand te houden.

Strategie bepalen

Het opstellen van een duurzaamheidsrapport gaat niet over een nacht ijs. De cyclus waarin zo'n rapport tot stand komt begint met het formuleren van uw strategie en het bepalen van indicatoren. Welke doelstellingen stelt u aan uw bedrijf en waarover wilt u rapporteren? Selecteer een beperkt aantal indicatoren dat werkelijk iets zegt over uw duurzaamheidsperformance.

Administratie opzetten

De volgende stap is het opzetten van een interne organisatie. Als u bijvoorbeeld uw energieverbruik of CO2-emissies wilt rapporteren moet bekend zijn waar metingen en registraties plaatsvinden, wie verantwoordelijk is voor deze data en op welke wijze besparingen worden gerealiseerd. Een goede administratieve organisatie is hiervoor onontbeerlijk. Ten slotte kunt u het rapport samenstellen en presenteren.

Wij geven een positieve impuls aan uw reputatie

Bij PwC werken internationaal ongeveer 500 deskundigen op het gebied van duurzaamheid. Zij kunnen u ondersteunen bij de hele cyclus van de totstandkoming van een duurzaamheidsrapport, van strategie tot uitvoering. Onze duurzaamheidsspecialisten snijden kwesties aan die op tafel moeten komen en kunnen grensoverschrijdend denken. Zo geeft u invulling aan uw maatschappelijke verantwoordelijkheid en geeft u tegelijkertijd een positieve impuls aan uw transparantie en reputatie. Overigens bent u ook voor de verificatie van uw duurzaamheidsrapport bij ons aan het juiste adres.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Advies bij het formuleren van uw strategie
  • Advies bij de opzet en invulling van uw duurzaamheidsrapport
  • Ondersteuning bij het opzetten van een administratieve organisatie
  • Ondersteuning bij het opstellen van systemen en procedures
  • Ondersteuning bij het samenstellen van uw duurzaamheidsrapport