Consolidatie

Consolidatie door globalisering

Er zijn wereldwijd zo veel metaalbedrijven dat consolidatie in deze sector vrijwel niet uit kan blijven. Sterker nog, het zal op den duur wellicht de enige manier zijn waarop metaalbedrijven nog kunnen groeien. Op deze manier kunnen ze bovendien hun positie ten opzichte van toeleveranciers versterken. Staalbedrijven met nauwe connecties met de mijnen zijn verzekerd van grondstoffen. Een belangrijk strategisch voordeel in een markt waar de grondstofprijzen jaarlijks aanzienlijk stijgen.

Sterk stijgende vraag

Door de sterke groei van de Chinese economie en het grote aantal nieuwe staalbedrijven dat hier is gestart, is de vraag naar grondstoffen sterk gestegen. Grondstoffen zoals kolen en erts werden in 2004 en 2005 veel duurder en de vraag blijft voorlopig sterker stijgen dan het aanbod. In het verleden werden productie en capaciteit van de mijnen flink opgeschroefd zodra de grondstofprijzen stegen. Daardoor ontstond overproductie en kwam de hausse weer ten einde.

Matig stijgend aanbod

Bestuurders van nu laten het aanbod minder sterk stijgen, waardoor de hausse blijft bestaan en grondstofprijzen hoog blijven. Inmiddels is het aanbod van grondstoffen wel gestegen, maar door jaren van onderinvestering zal het nog lang duren voordat de capaciteit weer toeneemt.

Weinig nieuwe mijnen

Tegenwoordig worden er nog weinig nieuwe mijnen worden geopend. Veel delfstoffen bevinden zich namelijk in moeilijk toegankelijke of beschermde gebieden. India heeft bijvoorbeeld een van de grootste ijzerertsvoorraden ter wereld. Maar deze voorraden liggen wel grotendeels onder natuurreservaten. Bovendien bestaat er een tekort aan ingenieurs, geologen, metallurgen en machines om te delven.

Ontoegankelijke grondstoffen

De vraag naar grondstoffen stijgt, terwijl het aanbod nagenoeg gelijk blijft. Dat betekent dat het voor u steeds moeilijker wordt om aan voldoende en betaalbare grondstoffen te komen. Wie een stem heeft in de mijnbouw, verzekert zich van voldoende grondstoffen, behoudt genoeg mogelijkheden om te groeien en stelt zijn concurrentiepositie veilig. Consolidatie is een belangrijke strategie om de sterk geconcentreerde toeleverende industrie weerstand te bieden.

Integrale aanpak

PwC heeft de afgelopen jaren geadviseerd bij meer dan 20 transacties in de metaalsector. Wij werken met een zogenaamd deals continuum, een integrale aanpak waarbij fusie- en overnamedeals van het begin tot het eind begeleid worden.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Deal strategie validatie
  • Financiële due dilligence
  • Identificatie, structurering en onderhandeling van transacties
  • Structurering van internationale belastingen en regelgeving