Actuele onderwerpen

Nu nieuwe economieën aan een opmars bezig zijn, groeit ook de vraag naar staal. Vooral Azië is een groeiende afzetmarkt voor staalproducenten. Maar ook de concurrentie uit deze regio neemt toe. De Chinese staalproductie groeit als kool en daarmee stijgen ook de prijzen van ijzererts en kolen. Globalisering is slechts een van de vele uitdagingen waar de metaalindustrie mee te maken heeft.

Documenteren volgens IFRS

Sinds beursgenoteerde bedrijven hun geconsolideerde jaarrekeningen verplicht moeten opstellen volgens de internationale verslaggevingsstandaard IFRS, hebben ook metaalproducenten te maken met complexe verslaggevingsregels. Een goed begrip van IFRS is onmisbaar, want de implementatie ervan kan grote impact hebben op de organisatie.

Handel in emissierechten beïnvloedt bedrijfsstrategie

De handel in emissierechten brengt voor metaalbedrijven kosten en risico's met zich mee, maar biedt ook veel nieuwe kansen. Door dit handelssysteem is CO2 eigenlijk een grondstof geworden voor energie-intensieve industrieën. Een CO2-managementstrategie mag daarom niet ontbreken in uw totale bedrijfsstrategie.

Consolidatie door globalisering

Consolidatie is een goede manier waarop metaalbedrijven hun positie kunnen versterken ten opzichte van toeleveranciers. Fusies en overnames zijn een manier om u te verzekeren van voldoende grondstoffen. Dat is belangrijk in een tijd van globalisering en snel groeiende nieuwe economieën.

Rapporteren over duurzaamheid

Een duurzaamheidsrapport uitgeven is een uitstekend middel om de dialoog aan te gaan met alle partijen die belang hebben bij uw bedrijf. Door uw maatschappelijke doelen duidelijk te formuleren en erover te rapporteren, geeft u een impuls aan uw transparantie en reputatie.