Demografische veranderingen

View this page in: English

Demografische veranderingen

Terwijl in Nederland de bevolkingsgroei afneemt, komen er tot 2025 wereldwijd een miljard mensen bij.

We worden ouder: in 2000 verwachtten we dat een pasgeboren jongetje in Nederland 76 jaar zou leven. In 2013 ligt de verwachting op bijna 80. We krijgen minder kinderen: Nederland heeft in 2035 één oudere op twee werkenden ten opzichte van één oudere op drie werkenden nu. Het zijn bekende statistieken, maar de kansen en uitdagingen die deze cijfers met zich mee brengen voor de BV Nederland zijn wellicht minder bekend.

Voor bedrijven in Nederland scheppen Demografische -en sociale veranderingen kansen en uitdagingen op drie gebieden: klanten, werknemers en internationale groeikansen.

Megatrends - Demografische veranderingen

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave

De vraag van klanten verandert: oudere doelgroepen geven hun geld anders uit dan jongeren en moeten op een andere manier worden benaderd. Marketingafdelingen zullen zich dan ook nog meer dan ze al deden bezig moeten houden met demografische veranderingen in hun klantengroep. Raden van bestuur zullen hun bedrijfsstrategie opnieuw tegen het licht moeten houden om hun bedrijf veerkrachtig te maken zodat ze meekunnen in een veranderende samenleving.

De arbeidsmarkt verandert: vrouwen en oudere werknemers zullen een steeds groter deel uitmaken van een krapper wordende arbeidsmarkt. Succesvolle bedrijven zullen in staat zijn dit talent aan te spreken en optimaal in te zetten in de organisatie. Hierbij is het essentieel om op een strategische manier te kijken naar de personeelsplanning en deze mensen in hun kracht te zetten.

Er ontstaan groeikansen in jonge, groeiende landen: Er komen één miljard mensen bij tot 2025. Deze groei verschuift van Europa en Oost-Azië naar Afrika en India. De groei in deze werelddelen biedt een uitgelezen kans voor het Nederlands bedrijfsleven om groei te hervinden door onze wereldleidende kennis in sectoren als water, gas, agrifood en ICT beschikbaar te stellen om problemen waar deze landen mee kampen op te lossen.


Capita Selecta 2015

Capita Selecta 2015

Gepubliceerd: 04-06-2015

Het thema van de Capita Selecta 2015 is 'Nederland als aantrekkelijk land', hiermee gaan we in op de effecten van megatrends in de publieke sector. De Capita Selecta verschijnt dit jaar in de SectorTopics-app van PwC.

 
Hoe strategische personeelsplanning waarde toevoegt

Hoe strategische personeelsplanning waarde toevoegt

Gepubliceerd: 10-09-2014

De toekomst is aan wendbare, lerende en kostenefficiënte organisaties. Die organisatorisch en strategisch flexibel zijn, en er in slagen om de capaciteit en vaardigheden van hun workforce te laten mee bewegen met hun veranderende doelen en omgeving.

 
Bridging the gap

Bridging the gap

Gepubliceerd: 15-04-2014

In ‘Bridging the gap’ kijken we specifiek naar de kwestie van de opvolging. hoe zijn familiebedrijven van plan dit te doen, hoe bereidt de volgende generatie zich voor, en welke uitdagingen komen gezinsleden met oog op opvolging tegen in de uitvoering van deze overgang?

 
PwC’s NextGen: A global generational study

PwC’s NextGen: A global generational study

Gepubliceerd: 22-04-2013

Onderzoek naar de houding en het gedrag van PwC-medewerkers die behoren tot de millennial-generatie (geboren tussen 1980-1995). Deze studie onder 44.000 PwC’ers wereldwijd kan ook voor andere grote ondernemingen van waarde zijn.

 
De opkomst van mHealth: Kansen van mobile devices in de zorg

De opkomst van mHealth: Kansen van mobile devices in de zorg

Gepubliceerd: 27-06-2012

Mobiele gezondheidszorg (mHealth) is een van de grootste technologische doorbraken van onze tijd.