Slimme stedelijke regio's

Smart cities en Urban regions

In een verstedelijkt land als Nederland zijn de effecten van de megatrends het sterkst voelbaar in de stedelijke regio’s. Veranderingen in technologie, demografie en klimaat, en de beleving van gemak en veiligheid vragen om een antwoord in de stadsregio. De stedelijke regio’s moeten transformeren nu zij internationaal sterk onderling concurreren op een manier zoals eerder aan landen was voorbehouden. Welke rol wilt u spelen in uw stadsregio in de toekomst?

Duurzame concurrentie door integrale aanpak

Succesvolle stedelijke regio’s – smart urban regions – zijn duurzaam concurrerend door een balans tussen economische ontwikkeling, sociale cohesie en kwaliteit van de leefomgeving. De economische groei blijkt groter wanneer deze drie doelen worden samengebracht in een holistische aanpak. Dat is een van de conclusies uit de internationale onderzoeken die PwC sinds 2005 heeft gedaan, onder de noemers iUrban en Cities of Opportunity.

Regionaal ecosysteem

Die integrale benadering in de ‘smart city’ betekent samenwerking vanuit vertrouwen, door alle partijen in het regionale ecosysteem (‘pentahelix’): de publieke en private sector, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen en betrokken burgers, jong én oud. Het vereist flexibiliteit om nieuwe aanpakken uit te proberen in nieuwe verbanden. Vernieuwend leiderschap is noodzakelijk.

Overheid als wendbare facilitator

In deze aanpak transformeert de gemeentelijke organisatie van silo’s naar netwerken en is niet meer de enige dienstverlener – zij treedt op als wendbare facilitator of ketenregisseur tussen de verschillende partijen. De verbinding wordt versterkt door nieuwe technologie en ‘open’ en ‘big’ data, om de meetbaarheid en voorspelbaarheid te vergroten. Samen streven deze partijen naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen en naar het creëren van publieke waarde.

Zo kunnen wij u helpen

Wij zijn in binnen- en buitenland betrokken bij grootschalige transformatieprogramma's, van strategie tot en met uitvoering van smart-city-projecten, met overheden, kennisinstellingen en andere publieke en private sleutelpartijen. Door onze onderzoeken naar smart urban regions hebben wij zeer veel internationale data en kennis beschikbaar die wij graag met u delen.

We verbinden de relaties in de pentahelix tot effectieve partnerships in nieuwe organisatievormen en helpen bij het wendbaar maken van de organisaties. Ook delen wij graag de nieuwste concepten voor leiderschap.

Contact

Peter Teunisse
Senior Director Advisory
Tel: +31 (0)88 792 76 99
E-mailadres

Marieke Fijnvandraat
Senior Manager
Tel: +31 (0)88 792 50 15
E-mailadres

Volg ons