Lokale overheid

Burger centraal

Lokale overheden worden steeds meer afgerekend op prestaties, efficiëntie en een klantgerichte dienstverlening. Bovendien volgen ICT ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Samenwerking en schaalvergroting moeten leiden tot kostenreductie en professionalisering bij gemeenten, provincies en waterschappen. Hiervoor dienen deze overheidsorganisaties flexibiliteit en stabiliteit te combineren met transparantie en rechtmatigheid. En de nodige veranderingen dienen plaats te vinden terwijl ‘de winkel’ open moet blijven.

Belangrijke thema’s

  • Door strategisch te bezuinigen kunnen gemeenten de financiering van de taakuitvoering op orde houden.
  • Voor het verbeteren van de dienstverlening zijn er ook voor provincies mogelijkheden tot samenwerking (shared services) of het uitbesteden van taken (outsourcing).
  • Mede door de komst van communicatiemogelijkheden zoals internet, e-mail en DigiD stellen burgers en bedrijven nieuwe eisen aan de dienstverlening van gemeenten en waterschappen.
  • Digitalisering en cybercrime dwingen lokale overheden tot een integrale kijk op informatiebeveiliging. Download onze folder ‘Informatie ligt niet op straat’. Bovendien stellen toezichthouders steeds meer eisen en moeten lokale overheden in 2013 voor het eerst een DigiD beveiligingsassessment uitvoeren.

Onze toegevoegde waarde

PwC werkt met een doordachte visie en strategie vanuit een multicompetence-structuur met specialisten van Assurance, Tax & HRS en Advisory. We zorgen voor een oplossing, samen met u.