Opzetten van een onderneming

Een vooraf goed opgezet plan vergroot de kans op succes

Het opzetten van een onderneming in de life sciences sector is geen eenvoudige taak. Zo zult u vooraf een aantal belangrijke keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld over de structuur en rechtsvorm van de onderneming en over hoe u wilt omgaan met uw intellectuele eigendommen. De opbrengsten van een life sciences onderneming kunnen aanzienlijk zijn, maar dit kan gepaard gaan met (omvangrijke) financiële risico’s. U wilt natuurlijk uw risico’s beperken. En u wilt ervoor zorgen dat u te allen tijde voldoet aan de wet- en regelgeving voor corporate governance. Voor u en uw toekomstige geldverstrekkers.

Structuur

In de opstartfase van uw onderneming kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Maar zodra u groeit en u bijvoorbeeld personeel in dienst gaat nemen of als u intensief met andere partijen gaat samenwerken, is het uit fiscale overwegingen en in het kader van risicospreiding misschien noodzakelijk voor u om een ruimere vennootschappelijke structuur op te zetten. Daarnaast steunt de Nederlandse overheid u op diverse manieren voor het investeren van uw tijd en energie in de ontwikkeling van uw biotechnische toepassingen en wordt u fiscaal tegemoetgekomen.

Rechtsvorm

U kunt er ook voor kiezen om meteen een BV of een stichting op te richten. De keuze van de rechtsvorm heeft behalve juridische aandachtspunten ook belangrijke fiscale consequenties. En met de keuze voor de rechtsvorm, kiest u ook gelijk voor de eigendomsstructuur. Daarbij heeft de keuze van de rechtsvorm invloed op de eigendom van de rechten op onderzoek. Het is van groot belang hier vooraf een standpunt over in te nemen, waarvan u achteraf geen spijt kunt krijgen.

Intellectueel eigendom

Belangrijk bij de start van uw onderneming is het optimaliseren van het intellectueel eigendom en licenties. Hoe gaat u deze exploiteren? Van wie is het intellectueel eigendom eigenlijk? Hoe kunt u intellectueel eigendom overdragen?

Businessplan

De gespecialiseerde life sciences adviseurs van PwC kunnen u helpen om uw onderneming op alle fronten een succes te maken. Zo kunnen zij u in contact brengen met partijen die geïnteresseerd zijn om mee te participeren in uw onderneming en mogelijk een groot deel van de onderzoekkosten willen voorfinancieren. Ook kunnen onze adviseurs u helpen bij het schrijven van een businessplan, waarmee u de interesse van financiers kunt wekken.

Zowel in Nederland als in andere toonaangevende landen beschikt PwC over een gedegen netwerk met uitgebreide ervaring in de life sciences sector. Voor starters biedt PwC via multidisciplinaire teams ondersteuning aan die volledig is afgestemd op uw specifieke situatie. Omdat life sciences een potentiële groeisector is, investeren wij veel in relaties met veelbelovende ondernemingen. Onze adviseurs streven hierbij naar een duurzame relatie waarin zij met u als starter meegroeien.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Een fiscaal-juridische structuur waarbij rekening wordt gehouden met uw toekomstvisie
  • Het creëren van een optimale fiscale positie rondom uw ondernemersactiviteiten
  • Adviezen over een optimale risicobeheersing
  • Adviezen bij de internationale expansie van uw onderneming, waarbij u gebruik kunt maken van ons internationale netwerk
  • Ruime ervaring in het (mee)schrijven van overtuigende businessplannen