Fiscale structurering

Specialisatie in het creëren van een zo laag mogelijke belastingdruk

Weet u zeker dat u voldoende gebruik maakt van alle fiscale faciliteiten voor uw life sciences onderneming? De keuze en implementatie van een mogelijke internationaal fiscaal juridische structuur is vanaf de start van uw onderneming van groot belang.

Financiële structuur

In de opstartfase van uw onderneming kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma, maar zodra u groeit, is het uit fiscale overwegingen en in het kader van risicospreiding misschien noodzakelijk voor u om een ruimere vennootschappelijke structuur op te zetten.

Belastingvoordelen

Als u de fiscale structuur van uw onderneming wilt optimaliseren is het goed al vanaf de start in te spelen op de buitenlandse fiscale wetgeving en verdragstoepassingen voor bijvoorbeeld de BTW. De BTW speelt een rol voor de startende ondernemer doordat er in de startfase vaak hoge kosten worden gemaakt. Echter de investeerder die kapitaal verstrekt aan de startende ondernemer kan wellicht niet alle BTW terugvragen. Daarnaast speelt de BTW een rol bij buitenlandse dienstverleningen.

Door het toetsen van de lokale belastingwetgeving aan het Europese recht en Europese rechtspraak kunt u aanzienlijke fiscale voordelen behalen. Ook kunt u denken aan een winstallocatie aan buitenlandse inrichtingen in verband met lokale belastingvoordelen. En zeker voor de startende ondernemers die nog veel wetenschappelijk onderzoek moeten plegen, is het interessant om te weten welke Research & Development kosten u kunt aanmerken voor speur- en ontwikkelingsaftrek.

Fiscale aspecten intellectueel eigendom

Ook bij het intellectuele eigendom en licenties krijgt u onherroepelijk te maken met de fiscale aspecten. Zo kunt u denken aan mogelijke afschrijving van uw Intellectual Property (IP), de overdracht van het IP bij het starten van uw onderneming, de waardering van IP bij overdracht en de hoogte van licentievergoedingen of de heffing van bronbelastingen bij royaltyvergoedingen. De verlaging van de totale Nederlandse belastingdruk kan worden bereikt door het onderbrengen van IP of het toerekenen van royaltybetalingen aan het buitenland.

Internationale financieringsstructuren

De adviseurs van PwC kunnen u helpen bij het opzetten van voor u fiscaal gunstige internationale financieringsstructuren. Onze professionals streven samen met u naar een optimale fiscale positie rondom uw ondernemersactiviteiten. Met behulp van ons internationale netwerk kunnen wij de eventuele verdere expansie van uw ondernemersactiviteiten in internationaal verband verder ondersteunen. Realisatie van een zo laag mogelijke belastingdruk is bij onze activiteiten de doelstelling.

Exit-scenario’s

Ondanks alle risico’s die u bij de start van uw onderneming incalculeert, bestaat de mogelijkheid dat uw product het succes niet zal bereiken dat u bij de start van de onderneming voor ogen stond. Er zal altijd een ondernemingsrisico bestaan, waar ook de Belastingdienst rekening mee houdt. Bij het voortijdig stoppen van uw projecten kunt u de gemaakte ontwikkelingskosten als verlies aanmerken.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Realisatie van een zo laag mogelijke belastingdruk
  • Een optimale benutting van het internationale fiscale recht
  • Advies over het opzetten van fiscaal gunstige interationale financieringsstructuren
  • Advies over het gebruik van hybride entiteiten ten behoeven van een double dip rente-aftrek
  • Kennis van internationale wetten en verdragstoepassingen