Financiële verslaglegging

Voldoen aan de internationale verslagleggingsregels

De levenscyclus van ondernemingen in de life sciences sector kenmerkt zich veelal door een substantiële groei, zeker als het product dat wordt ontwikkeld de onderzoeksfase voorbij is. U zult veel ontwikkelingskosten moeten maken, maar weet u ook hoe deze kosten in de jaarrekening te verwerken? Activeren of direct als kosten verantwoorden? Ook aan de opbrengstenkant zult u met de internationale boekhoudstandaarden moeten werken. Hoe verantwoordt u bijvoorbeeld de verkoop van een patent of de ter beschikking stelling van een technologie of licentie?

Internationale verslagleggingsregels

Niet alleen voor u, maar ook voor uw financiers is het belangrijk om goed inzage te hebben in de wijze waarop u met het geïnvesteerde kapitaal omgaat. Een goede financiële verslaglegging waarin u voldoet aan alle (inter)nationale verslagleggingsregels, zoals IFRS of US GAAP is voor u daarom onontbeerlijk. Niet alleen voor u als oprichter van de onderneming, maar zeker ook voor uw kapitaalverstrekkers die hierbij natuurlijk een toekomstige transactie (verkoop of beursgang) in gedachten hebben. Hierbij kunnen onze gespecialiseerde adviseurs u van dienst zijn, waarbij in de advisering alle belangen in aanmerking worden genomen. Zij weten hoe u de gecompliceerde IFRS-regels moet interpreteren en helpen u bij het maken van jaarverslagen die voldoen aan de door de overheid en toezichthouders opgelegde normen.

Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?

  • Advies over hoe u de complexe standaarden van IFRS of US GAAP moet toepassen en interpreteren
  • Ondersteuning bij de inrichting van uw administratie
  • Begeleiding bij kapitaalmarkttransacties (zoals verkoop of beursgang)
  • Begeleiding bij acquisities (zoals boekenonderzoek)