Actuele onderwerpen

De groei van een life sciences onderneming is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van uw onderzoek. Ook andere factoren spelen een belangrijke rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan marketingmogelijkheden, het vergaren van (starters)kapitaal en de organisatiestructuur van de onderneming. PricewaterhouseCoopers kan u hierbij helpen. Niet alleen bij de start, maar ook bij de doorgroei van uw onderneming. De groei van uw life sciences onderneming is te verdelen in verschillende fases. In iedere fase kan PricewaterhouseCoopers u van advies dienen.

Opzetten van een onderneming

De opbrengsten van een life sciences onderneming kunnen aanzienlijk zijn, maar dit kan gepaard gaan met (omvangrijke) financiële risico’s. Het is zaak om bij het opzetten van uw onderneming hier al rekening mee te houden.

Fiscale structurering

De keuze van de rechtsvorm van de onderneming heeft behalve de juridische aandachtspunten ook belangrijke fiscale consequenties. Hoe profiteert u door de fiscale structuur van uw onderneming zo in te richten rekening houdend met lokale belastingvoordelen?

Beloningen

Hoe beloont u de mensen op de sleutelposities van uw onderneming? En hoe kunt u ervoor zorgen dat uw medewerkers resultaatgericht werken?

Subsidies

Wist u dat er meer dan 150 subsidieregelingen bestaan voor startende ondernemers in de life sciences sector? En kunt u uw subsidieaanvraag zo schrijven dat deze optimaal voldoet aan de gestelde criteria?

Financiële verslagleggingsregels

Vanaf de eerste start van uw onderneming zult u al rekening moeten houden met de financiële verslagleggingsregels. Niet alleen voor u, maar ook voor uw kapitaalverstrekkers.

Fusies en overnames

Door een mogelijke fusie of overname kan uw bedrijf uitgroeien en kunt u de ontwikkeling van uw product aanzienlijk versnellen.

Naar de beurs

Als u een beursgang overweegt, is het zaak hier tijdig aandacht aan te besteden. Zeker voor het vaststellen van de waardeonderneming, waarbij rekening wordt gehouden met de branche, het product én de groeipotentie van uw onderneming.