Publications

Alphabetical orderRegulatory Legal Services

Gepubliceerd: 24-07-2014

In today’s fast evolving (legal) landscape those involved in the asset management business are faced with unprecedented regulatory changes.

 

Een weloverwogen keuze voor een nieuwe verhouding tussen ziekenhuis en specialisten

Gepubliceerd: 16-06-2014

U bent lid van de Raad van Toezicht. De integrale bekostiging wordt ingevoerd. De fiscale positie van vrij gevestigde specialisten verandert. Beide wijzigingen treden inwerking per 1 januari 2015. Dit betekent dat de verhouding tussen vrij gevestigd medisch specialist en ziekenhuis wijzigt. Wat betekent dit voor uw ziekenhuis?

 

Global CEO Survey 2014

Gepubliceerd: 28-01-2014

Jaarlijkse Global CEO Survey van PwC onder 1.344 CEO’s in 68 landen, waaronder Nederland.

 

Wetsvoorstel hervorming flexrecht, ontslagrecht en WW

Gepubliceerd: 18-12-2013

Na decennia van touwtrekken lijken er eindelijk fundamentele wijzigingen in ons huidige ontslagstelsel te worden doorgevoerd. Op 29 november 2013 heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daartoe het reeds lang verwachte wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel omvat meer dan een herziening van de ontslagregels. Ook de positie van flexwerkers en de Werkloosheidswet ondergaan veranderingen.

 

Wet Corporate Governance in werking getreden

Gepubliceerd: 29-07-2013

Op 1 juli is de Wet corporate governance in werking getreden. Naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30 mei 2007 leidt deze wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek.

 

Wetsvoorstel winstuitkering zorg

Gepubliceerd: 05-06-2013

De regering heeft een wetsvoorstel ingediend om gereguleerde winstuitkering mogelijk te maken voor aanbieders van medisch-specialistische zorg. Doel van het wetsvoorstel is de kwaliteit,dienstverlening en doelmatigheid van de medisch-specialistische zorg verder te verbeteren.

 

Regeerakkoord: Een eenduidige ontslagroute

Gepubliceerd: 11-12-2012

De sociale paragraaf uit het regeerakkoord bevat hervormingen op arbeidsrechtelijk gebied met aanzienlijke consequenties voor werkgevers en werknemers.

 

Alle expertise over de gevolgen van de Flex-BV

Gepubliceerd: 08-11-2012

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe wetgeving omtrent de Flex BV in werking getreden.

 

Meer flexibiliteit voor de besloten vennootschap (BV)

Gepubliceerd: 08-11-2012

De Wetsvoorstellen “Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht” en de “Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht” zijn op 12 juni 2012 aangenomen in de Eerste Kamer.

 

De Wet Bestuur en Toezicht

Gepubliceerd: 30-08-2012

Op 1 oktober 2012 of op 1 januari 2013 wordt de Wet Bestuur en Toezicht van kracht waardoor Nederlandse ondernemingen de mogelijkheid krijgen een bestuur in te stellen waarin zowel bestuurders als commissarissen zitting hebben (‘one tier’)..

 

Cleaning up your legal structure

Gepubliceerd: 07-03-2012

Too much complexity in your corporate legal structure brings unwanted risk, creates a tax hazard and represents a drag on finances. Simplify your corporate structure with Legal Entity Reduction (LER), a multi-competence domestic and cross-border PwC approach.

 

Legal solutions for today's workplace

Gepubliceerd: 07-03-2012

Hiring people in the Netherlands means working with Dutch Employment Law: a unique, complex body of regulations, easy to lose your way in. At PwC we have made it our business to know its ins and outs and to offer you our help. From our strategically located offices in Amsterdam and Rotterdam and closely connected to the global PwC network, PwC Employment Law specialists offer hands-on advice and implementation services to help employers benefit from Dutch labour rules and regulations.

 

M&A expertise in legal matters and beyond

Gepubliceerd: 07-03-2012

Changing corporate ownership or making national or international investments means more than getting the legal details right. For M&A transactions that affect people, property and arrangements, PwC combines an experienced M&A Legal team with the multi-disciplinary power of the PwC network. As a result, we bring legal expertise that can see beyond the fine print, and offers workable and valuable solutions.

 

Making business happen

Gepubliceerd: 07-03-2012

A one-stop shop for all your legal and secretarial services. PwC´s Corporate Secretary Services include everything you need to make your business happen. Because success means getting the details right. But worrying about the details is something you’d rather not do. A flawless secretariat. A clean presentation. A single point of contact for all your everyday legal, secretarial and office management needs. Everything under control, connected to the global PwC network, right from our own offices in Amsterdam and Rotterdam. Multi-competence driven if necessary, efficient and cost effective.