Jaarrekening Audit

De jaarrekening is het cruciale document waarin ondernemingen helder weergeven en goed onderbouwen hoe ze presteren. De buitenwacht kijkt de laatste jaren kritischer dan ooit naar de jaarrekening. Beleggers verwachten optimale helderheid. Daar hebben bestuurders rekening mee te houden.

Controle van de jaarrekening

Als de jaarrekening is opgesteld, zal deze gecontroleerd moeten worden. Veel ondernemingen vragen zich vandaag de dag af of die controle nog wel optimaal is. Heeft uw controlekantoor wel voldoende zicht op uw activiteiten, ook als die wereldomvattend zijn? Bent u er zeker van dat alle regels voldoende worden nageleefd? Het is belangrijk dat u zich op tijd oriënteert op de kansen en bedreigingen van de hedendaagse jaarrekening.

Voldoen aan verslaggevingseisen

PwC levert hoogwaardige dienstverlening op het gebied van controle aan organisaties die om wettelijke of statutaire redenen een controle moeten laten uitvoeren voordat zij hun jaar- of kwartaalcijfers kunnen publiceren. Daarnaast kan PwC alle specifieke wettelijke eisen aan de orde stellen. Zoals die in artikel 404 van de wet Sarbanes-Oxley voor alle entiteiten, ook buitenlandse niet-beursgenoteerde ondernemingen.En zoals de transparantierichtlijn waar verslaggeving vanaf 1 januari 2009 aan moet voldoen.

Controleklanten

PwC houdt rekening met alle huidige en eventueel ook toekomstige regelgeving en begeleiding op het gebied van controle, verantwoording en verslaggeving. Tot onze controleklanten mogen wij veel van ’s werelds vooraanstaande multinationals rekenen, evenals veel kleine en middelgrote ondernemingen en een behoorlijk aantal lokale overheidsinstanties en andere organisaties uit de publieke sector.

  • Naleving van de regelgeving
  • Advies over zwakke plekken in de interne beheersing en het administratiesysteem
  • Bevestiging van de verwerkingswijze van complexe transacties
  • Intensiever volgen van toekomstige veranderingen op het gebied van administratieve verantwoording en regelgeving
  • Onafhankelijke toetsing van de externe verslaggeving
  • Accountantsverklaringen