inzake uw zaken – juni 2010


Herman Wijffels is verbaasd dat ‘Den Haag’ niet thuis geeft als het gaat om het aanpakken van de dreigende ecologische uitputting van de aarde. ‘We moeten toe naar een kringloopeconomie, waarin de draagkracht van de planeet het centrale uitgangspunt is en waarin van iedereen wordt verwacht dat men zijn ecologische voetafdruk daaraan aanpast.’

Dat zegt de voormalige SER-voorzitter in het juni-nummer van inzake uw zaken. Verder in deze editie:

Weet hoe snel u grijs wordt
Het gevaar dat uw organisatie topzwaar dreigt te worden door een groeiende grijze druk is dichterbij dan velen vermoeden. Haast is dan ook geboden.

Inspiratie uit afval
Slechts een op de vijf bedrijven weet de ambities om schoner te werken om te zetten in een aantoonbaar hogere bedrijfswaarde. Koninklijke Hulshof is er een van.

Meerwaarde van leveranciersrelaties
Dankzij de crisis zijn ondernemingen zich meer bewust van de noodzaak om hun leveranciersrelaties eens kritisch tegen het licht te houden.

Structuur van als geduldkapitaal
De gekozen ondernemingsstructuur van Breman Installatiegroep waarborgt dat alle besluiten die van invloed zijn op de continuïteit van de onderneming draagvlak hebben.

Succesvol in de groeimarkten
De groeiende vraag naar de systemen van het bedrijf Hyva in landen als Brazilië en China was ruimschoots voldoende om de vraaguitval in Europa te compenseren.