inzake uw zaken – februari 2010


Lans Bovenberg geldt als een van de belangrijkste voorvechters van de noodzakelijke vernieuwing van de Nederlandse arbeidsmarkt. Bovenberg pleit voor een nieuw stelsel dat meer ruimte biedt aan individuele afspraken en beter inspeelt op de behoefte aan mobiliteit, flexibiliteit en blijvende inzetbaarheid. In dit nummer een interview met de hoogleraar economie.
Verder in deze editie:

Verlies in voorraad
De grootste besparing in het verlagen van het werkkapitaalbeslag zit in het rationaliseren en dynamiseren van uw voorraadbeheer.

Rederij Flinter toont veerkracht
De rederij slaagde er dankzij een innovatieve financieringsvorm in om particuliere beleggers aan zich te binden als cofinanciers.

(H)erken uw crisis
Herstructureren is niet langer een incidentele, maar een continue bezigheid die medebepalend is voor het onderscheidende vermogen.

Het Programma Groeiversneller
Dit programma helpt talentvolle ondernemers hun ondernemende kwaliteiten te ontwikkelen en meer grip te krijgen op hun doorstart.

Hoe logisch is uw businessmodel?
Het klassieke businessmodel is aan inflatie onderhevig. Organisaties moeten de ambitie en durf hebben zichzelf op dit punt steeds opnieuw uit te vinden.