Inzake uw zaken - december 2010

Voor hoogleraar Corporate Finance & Financiële Markten van de Universiteit van Amsterdam Arnoud Boot is de crisis maar een van de symptomen van de structurele maatschappelijke en economische ontwrichting waarvan we getuige zijn. ‘De ineenstorting van het financiële systeem werd vooral veroorzaakt door de opkomst van een vorm van footloose capitalism.’

Dat zegt Arnoud Boot in het december-nummer van inzake uw zaken. Verder in deze editie leest u meer over:

Carrouselfraude kan ook bonafide bedrijven treffen
Bij de oervorm van carrouselfraude wordt via een plofbedrijf niet-afgedragen btw weggesluisd. Inmiddels zijn er ook al complexere fraudevormen waarbij nietsvermoedende bedrijven betrokken kunnen raken.

De Big Bang van Civolution
Het jonge bedrijf nam met risico de concurrent over met als resultaat: twee jaar later is het wereldwijd marktleider in een zich razendsnel ontwikkelend nieuw marktsegment.

Ken de inhoud van uw pensioencontract
Steeds meer werkgevers en pensioenfondsbestuurders maken een afweging om te kiezen voor een verzekerd pensioencontract. Zo ook Verbrugge International.

Netto toegevoegde waarde voor uw werkkapitaal
Nu een positieve kasstroom de belangrijkste maat is voor de gezondheid van een onderneming, is het professionaliseren van het werkkapitaalbeheer uitgegroeid tot een kernactiviteit.