Internationale Kapitaalmarkt Transacties

Veel ondernemingen werken zowel nationaal als internationaal. En als gevolg van de globalisering krijgen managers steeds vaker vraagstukken over zowel nationale als internationale kapitaalmarkttransacties op tafel. Zowel kleinere ondernemingen als multinationals kunnen gebruik maken van de kapitaalmarkten. Geld trekt zich niets aan van landsgrenzen. Daar kan gebruik van worden gemaakt.

Lenen of naar de beurs?

Geld is de brandstof van elke onderneming. Als u kapitaal nodig hebt, zult u een afweging moeten maken. Kiest u voor het aangaan van een lening, waarmee de schuldpositie van het bedrijf toeneemt? Of kiest u voor het versterken van het eigen vermogen? Daarvoor zal het aandelenkapitaal moeten worden vergroot. Per keer zal een andere oplossing de beste zijn.

Advisering in een dynamische markt

Als u geld ophaalt, gaat u verplichtingen aan. U zult duidelijkheid moeten verschaffen aan de kapitaalverschaffer. Of dat nu een bank is of een aandeelhouder. De geldverschaffer wil weten wat u van plan bent en of u uw verplichtingen kunt nakomen. Met de toename van regelgeving is het zaak om uzelf als een betrouwbare partij te profileren. Als een partij die weet dat geld van anderen op de juiste wijze wordt gebruikt.

Wat kunt u van PricewaterhouseCoopers verwachten?

Het is ons vak om u langs alle valkuilen van de regelgeving in de kapitaalmarkten te loodsen. Dat doen we graag. Omdat wij een centrale positie innemen in alle regelgevingsissues en belangrijke belasting- en accountancyontwikkelingen, kunnen wij u optimaal van dienst zijn. Waar u ook uw geld ophaalt, wij zullen ervoor zorgen dat u voldoet aan de regels die gelden in het land waar u uw activiteiten hebt of belastingplichting bent. Wat doen we concreet?

  • We geven workshops voor ondernemingen die een beursgang voorbereiden
  • Wij produceren, samen met u, de gegevens van uw onderneming die een kapitaalverschaffer nodig heeft om u te kunnen beoordelen
  • Wij converteren zonodig de cijfers van uw onderneming naar GAAP, de rapportage-regelgeving die in andere delen van de wereld geldt
  • Altijd maken we analyses van uw werkkapitaal, uw systemen en uw corporate governance
  • Wij doen sponsor due diligence; dat houdt in dat we kapitaalverschaffers met elkaar vergelijken en het beste aanbod selecteren
  • We stellen de prospectus met u op om de kapitaalverschaffer optimaal te informeren
  • Alle benodigde informatie over de financiële autoriteiten kunnen wij opstellen