Publicaties Integrated Reporting


Publicaties op volgorde van datum (van nieuw naar oud)

Implementing integrated reporting

09/10/15

PwC’s vijfstappenplan voor het implementeren van geïntegreerde verslaggeving. Deze handleiding is voor iedereen die een meer holistisch business management systeem of integrated reporting wil implementeren.

Helderheid over de Transparantierichtlijn

07/10/15

Met ingang van 1 januari 2009 is de EU Transparantierichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wft). De transparantierichtlijn stelt eisen aan de timing en inhoud van de jaarlijkse, de halfjaarlijkse en de tussentijdse financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat daarbij zowel om de jaarrekening als het jaarverslag.