Publicaties Integrated Reporting


Publicaties op volgorde van datum (van nieuw naar oud)

Implementing integrated reporting

09/10/15

PwC’s vijfstappenplan voor het implementeren van geïntegreerde verslaggeving. Deze handleiding is voor iedereen die een meer holistisch business management systeem of integrated reporting wil implementeren.

Helderheid over de Transparantierichtlijn

07/10/15

Met ingang van 1 januari 2009 is de EU Transparantierichtlijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving (Wft). De transparantierichtlijn stelt eisen aan de timing en inhoud van de jaarlijkse, de halfjaarlijkse en de tussentijdse financiële verslaggeving door beursgenoteerde ondernemingen. Het gaat daarbij zowel om de jaarrekening als het jaarverslag.

Powerful reporting

07/12/14

Formele rapportage door de sector is belangrijk. Beleggingsprofessionals melden ons dat hun perceptie van de rapportage kwaliteit invloed heeft op hun perceptie van de kwaliteit van het management. Bedrijven die er uiteindelijk niet in slagen om beleggers en analisten te voorzien van de juiste informatie, kunnen geconfronteerd worden met hogere kapitaalkosten en meer moeite met de financiering van infrastructuur investeringen.

A new balancing act for DSOs

07/12/14

Wereldwijde megatrends in combinatie met ingrijpende veranderingen in de energiesector zorgen voor drastische herzieningen in business modellen en posities van bedrijven.

Ready or not, here it comes?

06/11/14

With the new IFRS insurance contract standard moving towards finalisation, now is the time to begin preparing implementation plans. How will the new IFRS affect valuations, reported earnings and investor relations? How will it interact with other developments including Solvency II for European insurers and how can companies make sure the transition is as smooth and cost-efficient as possible?

Profitable growth in the digital age

15/10/14

Profitable growth seems tougher now than it’s ever been. Global megatrends relating to technology, urbanisation, climate change and resource scarcity, globalisation and demographic shifts are challenging businesses in every sector with new threats and new opportunities. Some of these trends are imminent; others are already in play, most obviously the enormous impact of digital technology, especially in the media sector.

De Evaluatie

30/09/14

Dit pocketboekje gaat over zelfevaluatie door de raad van commissarissen.

Integrated reporting: Opmars geïntegreerde verslaggeving stagneert

13/11/13

Na jaren van grote stappen voorwaarts, stokt de integratie van essentiële informatie in het jaarverslag van Nederlandse ondernemingen.

The future of corporate reporting: integrated reporting vs. GRI

04/11/13

The GRI launched the 4th version of their sustainability reporting guidelines. What are the most important changes in G4? What is the link between G4 and Integrated Reporting?

Integrated Reporting: The future of Corporate Reporting

02/12/12

In dit handboek richt PwC zich op de cruciale punten van integrated reporting. In het eerste deel bespreken we de huidige trends en uitdagingen met betrekking tot integrated reporting. In het tweede deel presenteren we een aantal voorbeeld jaarverslagen.

Van heilige naar veilige huisjes

11/05/12

In deze publicatie schetsen vijf PwC-accountants een ambitie voor de rol van de accountant in de toekomst. Leren van het verleden en een visie op de toekomst zijn onontbeerlijk. De verslaggeving en het accountantsoordeel moeten aan duidelijkheid, transparantie en reikwijdte winnen en mogen geen misverstanden meer oproepen.

Auditcommissies: Toezicht op basis van feiten

22/02/11

In de Nederlandse corporate governance code, maar ook in buitenlandse codes is veel aandacht voor auditcommissies. Dit geeft aan dat deze commissies beschouwd worden als een potentieel krachtig instrument om het onafhankelijk toezicht op de financiële verslaggeving en interne beheersing te versterken.