Integrated reporting

Bekijk deze pagina in: English

Relevante en begrijpelijke informatie

Integrated reporting is een nieuwe vorm van verantwoorden waarbij de waardecreatie en impact van een organisatie centraal staan. Bovendien geeft het antwoord op de vragen die de maatschappij stelt: in plaats van een inzicht in de cijfers wil de maatschappij namelijk inzicht in dat wat het bedrijf heeft gepresteerd. Een geïntegreerd jaarverslag weerspiegelt de organisatiestrategie en laat op een transparante manier zien hoe een organisatie presteert, welke invloed het heeft op zijn omgeving en wat de risico’s zijn waaraan het is blootgesteld. Kortom, de maatschappij wil informatie die relevant is.

De waarde van een organisatie is niet volledig te vangen in een winst- en verliesrekening/staat van baten en lasten. Investeerders en andere belanghebbenden willen ook weten hoe een organisatie haar strategie uitvoert en wat daarvan de uitwerking is op de maatschappij. Zij vragen om financiële en niet-financiële informatie, die zowel relevant als begrijpelijk voor hen is.

Dat vraagt om een hoge mate van openheid en voor veel organisaties een fundamentele herziening van hun systeem van verslaglegging. Integrated Reporting is dan ook een zoektocht, een proces dat zich jaar op jaar ontwikkelt. Zo ervaart PwC dat zelf ook. Deze manier van verslaglegging heeft op elke organisatie een andere uitwerking, juist omdat het uitgaat van relevantie. Maar organisaties kunnen veel van elkaar leren; PwC draagt daar graag aan bij.