IIRC weer stap dichterbij integrated reporting

IIRC raamwerk

De International Integrated Reporting Council (IIRC) heeft een nieuwe versie van haar integrated-reporting-raamwerk gepresenteerd. Het raamwerk is ontwikkeld in samenwerking met meer dan 85 ondernemingen die aan het pilotprogramma meedoen, waaronder PwC. De komende drie maanden worden wereldwijd alle stakeholders uitgenodigd voor consultatie. Integrated-reporting-specialist Robert van der Laan ziet in grote lijnen een solide raamwerk. ‘Maar er moeten nu wel snel een paar volgende stappen worden gemaakt.’

Van der Laan vindt dat de verhouding met het Global Reporting Initiative (GRI) duidelijker moet worden gedefinieerd en er een gemeenschappelijke taal moet worden ontwikkeld waarmee beleggers en financiers verschillende ondernemingen kunnen vergelijken. Het ontbreken daaraan zorgt volgens Van der Laan voor terechte scepsis en huiverigheid onder die belangrijke groep stakeholders.

Stakeholder inclusiveness

‘Dit terwijl er in dat kader juist wel een belangrijk beginsel in het raamwerk zit: stakeholder inclusiveness’, stelt Van der Laan. ‘Voor wie rapporteer ik? Sta ik in dialoog met hem en begrijp ik daardoor zijn dilemma’s? In het maatschappelijk verslag worden die vragen al gesteld, maar dit geldt straks voor de gehele verslaggeving.’

In klantgesprekken vindt Van der Laan al veel bijval als hij het over integrated reporting heeft. Ondernemingen zien in dat zij met behulp van het raamwerk veel beter kunnen rapporteren en de dialoog aan kunnen gaan over hun strategie en de uitvoering daarvan. Daarnaast delen ze de filosofie dat de managementinformatie die intern relevant wordt gevonden ook extern gedeeld zou moeten worden.

‘Waar je intern op stuurt, moet je eigenlijk ook extern over rapporteren. Dat is heel belangrijke informatie voor de belegger en aandeelhouder. Daarom moeten ondernemingen, maar ook wij als accountants, veel meer in gesprek gaan met die partijen en laten zien dat er veel relevante informatie zit in integrated reporting. Zoals we vaak zeggen; het gaat niet meer over transparantie, maar over relevantie’, aldus Van der Laan.

IIRC stelt belegger centraal

Na een lange discussie binnen de IIRC staan de belegger, aandeelhouder en kapitaalverschaffer nu ook centraal in het raamwerk. Van der Laan is daar blij mee: ‘Ja, er bestaan meer stakeholders, maar dit zijn de belangrijkste change agents. Alleen als zij op een andere manier gaan kijken naar de waarde van een onderneming en dus ook tot andere waarderingen komen, zal het systeem veranderen.’

In het slagen van integrated reporting hebben beleggers en aandeelhouders dus – uiteraard in samenwerking met het bedrijfsleven zelf – de sleutel in handen. Dat is ook één van de belangrijke conclusies in het boek over integrated reporting dat Van der Laan samen met Erik Roelofsen heeft geschreven en dat binnenkort uit komt. In het boek spreekt hij ook met beleggers en beseft hij dat er nog een kloof is te overbruggen.

Van der Laan: ‘Met uitzondering van een aantal first movers spelen beleggers in de discussie rondom integrated reporting een redelijk passieve rol. Ze zijn kritisch. Ondernemingen moeten straks meer vanuit hun strategie rapporteren, maar gaat dat de bedrijfsdata opleveren die beleggers in hun waarderingsmodellen kunnen gebruiken? Hoewel het raamwerk wel een kader schept, dwingt het ondernemingen niet om die strategisch relevante data te rapporteren die de belegger nodig heeft.’

Maak integrated reporting meetbaar

Daarom moet de IIRC daar volgens Van der Laan in een volgende stap op een concrete, toetsbare manier – dus aan de hand van key performance indicators (kpi’s) – uitvoering aan geven. ‘Maak het universeel meetbaar, zodat de belegger de uitvoering van de strategie categorisch kan volgen, een beter inzicht krijgt in de risico’s van een onderneming én die kan vergelijken met die van anderen.’

In het GRI-raamwerk gebeurt dat al meer. In dat raamwerk – waarvan in mei de volgende versie (G4) uitkomt – is juist een beweging zichtbaar weg van standaard voorgeschreven kpi’s en meer naar rapportage vanuit de strategie. Hoewel de scope van de GRI-rapportage wel heel duidelijk duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is en het IIRC veel breder naar de gehele strategie kijkt, ziet Van der Laan de twee op termijn wel samenkomen.

Verwarring tussen GRI en IIRC wegnemen

‘Er heerst nu veel verwarring over de verhouding tussen integrated reporting en GRI. Ook bestaan er onnodige en onwerkbare verschillen in de uitwerking. Het begrip materialiteit verschilt bijvoorbeeld. Voor een onderneming is het ondenkbaar om met twee verschillende definities van materialiteit te werken. Het IIRC zal dus het gesprek aan moeten gaan met GRI om dit soort verschillen op te lossen. Daarmee zal ook de verwarring worden weggenomen’, stelt Van der Laan.

Sterke interne discipline, lager risicoprofiel

Of er een moment komt waarop bedrijven en beleggers massaal voor integrated reporting kiezen, vindt Van der Laan moeilijk te voorspellen, maar hij ziet wel dat vrijwel alle Nederlandse beursfondsen stappen zetten:

‘Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit onze sectorspecifieke benchmarks. Maar de belangrijke vraag is of beleggers de juiste vragen gaan stellen. Er bestaat een groeiend inzicht onder beleggers dat ondernemingen die structureel bezig zijn met een duurzame bedrijfsvoering – daar een strategie voor hebben en die echt in de organisatie inbedden – een sterkere interne discipline en dus een lager risicoprofiel hebben. Als daar goed over wordt gerapporteerd, zal dat leiden tot een hogere waardering en dus al waarde creëren. Dat besef is er.’

Robert van der Laan en Simon Theeuwes van de Schiphol Group zijn voor de lancering van het nieuwe raamwerk door het IIRC gevraagd om een reactie. Bekijk hier de reacties.