Belegger heeft weinig zicht op integrated reporting

Integrated reporting en de kapitaalmarkt
Beleggers gebruiken niet-financiële informatie nog te weinig in hun investeringsbeslissingen. ‘Als beleggers deze informatie actief gaan benutten, leidt dat tot betere beslissingen en profiteert de kapitaalmarkt optimaal van integrated reporting’, aldus director Erik Roelofsen van PwC.

Lees hieronder een verkorte versie van zijn artikel ‘Integrated reporting en de kapitaalmarkt: parels voor de zwijnen?’ uit het vaktechnisch bulletin van PwC-accountants, Spotlight.


‘In de VS wordt jaarlijks een lijst gepubliceerd van de honderd bedrijven met de hoogste werknemerstevredenheid. Beleggen in deze ondernemingen blijkt een jaarlijkse extra koerswinst op te leveren van 3,5 procent. Beleggers zijn hier verbaasd over. Men begrijpt blijkbaar niet dat het hebben van tevreden werknemers zich uitbetaalt in betere prestaties van een onderneming. Dit fenomeen is ook aangetoond voor informatie over bijvoorbeeld duurzaamheid.

Beleggers blijken dus niet in staat of bereid te zijn om dit soort niet-financiële informatie, die zeer eenvoudig beschikbaar is, te gebruiken in hun investeringsbeslissingen. Dat roept de vraag op of integrated reporting wel zinvol is als middel om kapitaalmarkten beter te laten functioneren.

Belegger heeft weinig interesse

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de interesse van beleggers en analisten in integrated reporting zeer klein is. Slechts 9 procent van de portefeuillemanagers houdt bij het beleggen bijvoorbeeld rekening met duurzaamheid. Ook zijn beleggers onder meer slecht vertegenwoordigd in de International Integrated Reporting Council (IIRC).

Mogelijk is het feit dat beleggers weinig doen met niet-financiële informatie niet het enige probleem. Misschien bestaat er simpelweg nog niet voldoende verslaggeving over deze informatie. Als ondernemingen niet worden beloond voor het verstrekken van meer of betere informatie, is er voor hen immers weinig noodzaak om eraan te beginnen.

Integrated reporting onthult waarde

Toch blijken er wel degelijk voordelen te behalen met integrated reporting, met name voor ondergewaardeerde ondernemingen die nieuwe aandelen willen uitgeven. Als integrated reporting nieuwe, verborgen waarde onthult, kan dat effect hebben op de onderneming. Maar dan moet de belegger deze informatie wel gebruiken en daar zit de crux.

Integrated reporting wil kapitaalmarkten beter laten functioneren door meer informatie aan beleggers te verstrekken. Men gaat ervan uit dat aandelen verkeerd worden gewaardeerd doordat cruciale informatie over de niet-financiële waarde van een onderneming ontbreekt. Dat kan zo zijn, maar zolang beleggers de informatie die ze aangereikt krijgen niet of verkeerd gebruiken, heeft integrated reporting geen zin.

Beleggers hebben actieve rol

Integrated reporting moet leiden tot betere beleggingsbeslissingen. Daarvoor moeten beleggers deze informatie actief gaan gebruiken. Om dit te bereiken zal integrated reporting iets moeten toevoegen aan de bestaande informatiebronnen die een belegger tot zijn beschikking heeft. De IIRC kan dit niet bereiken zonder dat beleggers hierbij een belangrijke en actieve rol hebben.’