Actuele artikelen

PwC publiceert regelmatig artikelen over integrated reporting en alles wat bij deze nieuwe vorm van verslaggeving komt kijken. Hier vindt u een overzicht.

Unilever: Is uw businessmodel veilig zonder IR?

13 aug 2013

Charles Nichols, group controller bij Unilever, vertelt PwC waarom geïntegreerde verslaglegging essentieel is voor ondernemingen en beleggers, die inzicht willen hebben in hun business model op langere termijn en het beoordelen van hun resultaten.

AEX+ zuinig met informatie over verdienmodel, waardecreatie en beloning

13 aug 2013

Na jaren van grote stappen voorwaarts, stokt de integratie van essentiële informatie in het jaarverslag van Nederlandse ondernemingen, zo blijkt uit een analyse van de jaarverslagen 2012 van AEX-fondsen, aangevuld met ruim 25 andere grote ondernemingen. PwC legde de jaarverslagen langs de lat van het nieuwe integrated-reporting-raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC). In december wordt dit conceptuele raamwerk definitief.

Wat vinden grote bedrijven van het Integrated Reporting raamwerk?

13 aug 2013

HSBC: IR belooft een belangrijke doorbraak in de rapportage kwaliteit te worden. Russell Picot, chief accounting officer bij HSBC, vertelt PwC waarom zij, als een van de eerste, deelnemen aan het IIRC pilot programma voor het testen van geïntegreerd rapporteren. Russell staat stil bij de risico’s van het niet op de hoogte zijn en de voordelen die zij tot nu toe hebben ervaren.

Bedrijven zoeken verantwoorde opvatting over groei

13 aug 2013

Wereldwijd zijn topbestuurders het erover eens dat het meten van invloed die bedrijven hebben op de omgeving waarin ze opereren nodig is om risico’s beter te beheersen. Maar liefst 93 procent gelooft dat het tonen van impact van de bedrijfsvoering op werkgelegenheid, milieu en belastingen leidt tot betere beslissingen en een sterkere reputatie. Nu meten en tonen veel ondernemingen voornamelijk enkel hun financiële resultaten.

Meer prikkels om integrated reporting succes te maken

10 jun 2013

De wetgever moet beter duidelijk maken welke niet-financiële informatie in het jaarverslag moet staan en bestuurders moeten zich persoonlijk verantwoordelijk gaan voelen voor het geven van inzicht. Dat stellen Erik Roelofsen, hoogleraar kapitaalmarktcommunicatie aan de Rotterdam School of Management, en PwC-partner Robert van der Laan in het Financieele Dagblad.

Teveel aan richtlijnen noopt tot actie regelgevers

10 jun 2013

Lappendeken aan rapportagerichtlijnen, -raamwerken en -standaarden leidt tot verwarring en wakkert scepsis en huiverigheid aan onder bedrijven en hun belanghebbenden. Dat stellen PwC'ers Arjan Brouwer en Anouk Wentink in het Financieele Dagblad.

Pleidooi in Tweede Kamer voor integrated reporting

10 jun 2013

Volgens Peter van Mierlo, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC, bestaat er een verwachtingskloof tussen ‘wat de samenleving van accountants verwacht’ en ‘wat van accountants verwacht mag worden’. Om die kloof te dichten moet integrated reporting een grote – door de wet ondersteunde – rol gaan spelen. Van Mierlo was door de PvdA gevraagd een bijdrage te leveren aan een rondetafel-discussie over accountancy in de Tweede Kamer.

IIRC weer stap dichterbij integrated reporting

16 apr 2013

PwC'er en hoogleraar Erik Roelofsen stelt dat de rol van de accountant richting de belegger anders moet (FD 8 februari). IR specialist Robert van der Laan heeft hierop gereageerd.

Integrated reporting: ‘Voorkauwen of vaag houden?’

16 apr 2013

In het 140 pagina’s tellende boek schetsen Van der Laan en Roelofsen vier scenario’s voor de verslaggeving van de toekomst en proberen ze inzichtelijk te maken hoe reëel de kans is dat verslaggeving er over enkele jaren fundamenteel anders uitziet. Ook is een groot aantal pagina’s ingeruimd voor 18 interviews die de twee hadden met bijvoorbeeld belegger Angelien Kemna (APG), toezichthouder Gerben Everts (AFM) en politicus Jesse Klaver (GroenLinks) en andere stakeholders.

Accountant moet belegger helpen risico vast te stellen

04 maa 2013

PwC'er en hoogleraar Erik Roelofsen stelt dat de rol van de accountant richting de belegger anders moet (FD 8 februari). IR specialist Robert van der Laan heeft hierop gereageerd.

Accountant moet belegger helpen risico vast te stellen

04 maa 2013

PwC'er en hoogleraar Erik Roelofsen stelt dat de rol van de accountant richting de belegger anders moet (FD 8 februari). IR specialist Robert van der Laan heeft hierop gereageerd.

Sociale media brengen het jaarverslag tot leven

20 dec 2012

Het vermijden van sociale media is tegenwoordig niet alleen vrijwel onmogelijk, het is een stuk riskanter dan de sprong wagen en sociale media een integraal onderdeel te maken van je communicatie met je stakeholders. Dat stellen de PwC’ers Sean Mahdi en Gorham Palmer.

Terugblik op het geïntegreerde jaarverslag van PwC

20 dec 2012

PwC heeft in haar jaarbericht over het gebroken boekjaar 2011-2012 een eerste stap genomen richting integrated reporting. CFO Arno Pouw en ‘integrated reporting’-specialist Robert van der Laan waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het document. In dit artikel delen zij hun ervaringen.

Integrated reporting bezig met opmars

23 nov 2012

PwC heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin gebruik wordt gemaakt van integrated reporting in de externe jaarverslaggeving bij AEX-fondsen. Die blijken op de goede weg.

‘Accountants moeten de wereld redden’

23 nov 2012

Tijdens de uitreiking van de Kristalprijs aan DSM, onderdeel van de transparantiebenchmark voor maatschappelijke verslaggeving van het ministerie van Economische Zaken maakte oud-topman Peter Bakker van TNT zich sterk voor integrated reporting.