Partnerships

Het Innovation Office van PwC is verbonden met partnerorganisaties FutureIdeas en Startupbootcamp. Onze ambitie is om door nauwe samenwerking gebruik te maken van elkaars expertise om onze activiteiten te versterken. Samen met onze partners willen we innovatie en realisatie van unieke en innovatieve ideeën stimuleren binnen en buiten PwC.

Startupbootcamp

StartupbootcampIn Nederland zijn veel programma’s die start-ups begeleiden. Deze leggen allemaal hun eigen accent. Startupbootcamp (SBC) is een organisatie die als katalysator dient om innovatieve ideeën op de markt te krijgen. Startupbootcamp helpt start-ups via een intensief programma waarbij mentorschap een belangrijke rol heeft. PwC is sinds het ontstaan van SBC in 2012 partner van het programma. We helpen SBC zelf (business planning, business structuring) en daarnaast helpen we startups die meedoen aan het programma door middel van mentorschap, business planning en financieel advies. Ook proberen we de passende schakel te zijn tussen deze startups en onze relaties.

Future Ideas

Future Ideas is een organisatie die als een kennisplatform dient om innovatieve ideeën samen te brengen. Future Ideas verbindt innovators uit de hele wereld met elkaar om de ontwikkeling van ideeën te stimuleren. Vanuit het idee dat net afgestudeerde jongeren met een creatieve geest de sleutel zijn tot een betere toekomst, organiseren zij Worldwide Academic Competition and Business Challenges. Bovendien gebruikt Future Ideas hun platform om de kloof tussen het top talent en de zakenwereld te overbruggen door beter gebruik van academische kennis. PwC ontdekt en ondersteunt samen met Future Ideas jong talent.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners. Indien u geïnteresseerd bent in een partnership, kunt u contact opnemen via E-mail of telefoon: 088 – 792 49 14.