Innovatie bij PwC

View this page in: English

Met onze mensen en onze klanten werken we aan een gezamenlijk doel: we willen bijdragen aan meer vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen. Innovatie is hierbij onmisbaar. Alleen door te innoveren blijven we relevant en bereiken we optimale dienstverlening voor onze klanten.

Om continu innovatieve dienstverlening te realiseren, streven we binnen PwC allereerst naar een innovatieve cultuur. Hiermee bedoelen we dat innovatie voor onze medewerkers onderdeel is van hun dagelijks werk. Bovendien kijken we altijd op welke manieren we onze dienstverlening aan onze klanten kunnen verbeteren. Hiervoor werken we internationaal samen en hebben we een innovatieplatform opgezet waar medewerkers gemakkelijker hun ideeën kunnen delen, kunnen samenwerken en hun voortgang kunnen monitoren binnen het innovatieproces. Op deze manier werken wij met zijn allen aan klantgerelateerde ideeën zodat we onze dienstverlening aan klanten kunnen verbeteren.

Daarnaast innoveren we samen met klanten en relaties. Daarvoor hebben we onder meer een innovatienetwerk opgezet. We organiseren rondetafelbijeenkomsten en workshops, waarop we innovatiemanagers van verschillende bedrijven met elkaar laten praten over mogelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen.
 

Met onze innovatie-aanpak zetten we op een gestructureerde en efficiënte manier ideeën van onze medewerkers om naar concrete producten en diensten voor onze klanten. Dit doen we waar mogelijk samen met onze klanten. Verbinden is hierbij het toverwoord. Door alle stakeholders aan elkaar te koppelen, wordt het beste uit het idee gehaald en verkleinen we de marktintroductietijd. Hierdoor kunnen we onze klanten op een snelle en efficiënte manier, als eerste innovatieve diensten aanbieden.

Het innovatieprogramma bestaat uit vier onderdelen:

 1. Innovatie embedden in het DNA van onze mensen.
 2. Strategische innovaties binnen PwC Nederland en PwC Europe.
 3. Innovatief imago in de markt.
 4. Global innovatie-agenda.

Met ons innovatieprogramma willen we het volgende bereiken:

 • Onze maatschappelijke betrokkenheid verhogen met behulp van innovatie
 • Onze diensten constant verbeteren om meerwaarde te creëren voor onze klanten en stakeholders.
 • De marktintroductietijd van nieuwe, innovatieve producten en diensten verkleinen, zodat onze klanten hier snel gebruik van kunnen maken.
 • Beter gebruikmaken van de middelen die we hebben voor innovatie.
 • Het betrekken van onze medewerkers en hun ondernemerschap stimuleren.
 • Samenwerken met onze klanten om tot optimale resultaten te komen

We hebben een innovatieproces ontwikkeld om onze medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van hun idee tot een product of dienst. In ons innovatieplatform Mindscape, worden onze mensen gestimuleerd om te innoveren en ze worden hierbij ondersteund en begeleid.


 • Hulp bij het opzetten van de business case ten behoeve van een investeringsbesluit.
 • Binnen ons innovatieprogramma helpen we onze medewerkers bij het vinden van sponsors binnen de organisatie.
 • In ons innovatieprogramma begeleiden we onze mensen bij het realiseren en vermarkten van hun innovatie.
 • We enthousiasmeren onze collega’s om ideeën te delen!

Binnen het innovatieprogramma wordt ook specifieke begeleiding aangeboden door middel van ons interne incubatorprogramma. Het incubatorprogramma is een accelerator voor onze belangrijkste innovaties. De bedenkers van de ideeën worden in een programma intensief begeleid waarbij het idee naar een volwaardige oplossing wordt gebracht. De medewerker wordt hierin intensief begeleid waardoor deze ook een grote persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Goede voorbeelden van innovatieve ideeën die via het incubatorprogramma tot een volwaardige dienst zijn gekomen, zijn Sustainable Business Modelling en Food Supply & Integrity Services.

De vijf succesfactoren om van innovatie een succes te maken zijn:

 • Sluit niemand buiten. Innovatie kan uit elke hoek komen.
 • Medewerkers willen betrokken worden en bevoegdheden hebben. Laat ze weten dat ze het verschil kunnen maken en dat ze de teugels in handen hebben.
 • Samenwerken werkt. Creëer een omgeving waar mensen kunnen samenwerken.
 • Betrek leiders. Hun betrokkenheid laat aan de medewerkers zien dat innovatie belangrijk is.
 • Vier successen en beloon medewerkers voor het delen van hun ideeën.