Innovatie bij PwC

Met onze mensen en onze klanten werken we aan een gezamenlijk doel: we willen bijdragen aan meer vertrouwen in de maatschappij en aan het oplossen van belangrijke problemen. Innovatie is hierbij onmisbaar. Alleen door te innoveren blijven we relevant en bereiken we optimale dienstverlening voor onze klanten.

Om continu innovatieve dienstverlening te realiseren, streven we binnen PwC allereerst naar  een innovatieve cultuur. Hiermee bedoelen we dat onze medewerkers in hun dagelijkse werk bezig zijn met innovatie en kijken we op welke manieren we onze dienstverlening aan onze klanten kunnen verbeteren. Hiervoor hebben we binnen het wereldwijde PwC-netwerk de Innovatie Challenge in het leven geroepen. Medewerkers die een innovatieve productmarktcombinatie hebben ontwikkeld, kunnen daaraan meedoen.

Daarnaast innoveren we samen met klanten en relaties. Daarvoor hebben we onder meer een innovatienetwerk opgezet. We organiseren rondetafelbijeenkomsten en workshops, waarop we innovatiemanagers van verschillende bedrijven met elkaar laten praten over mogelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen.
 

Met onze innovatie-aanpak zetten we op een gestructureerde en efficiënte manier ideeën van onze medewerkers om naar concrete producten en diensten voor onze klanten. Verbinden is hierbij het toverwoord. Door alle stakeholders aan elkaar te koppelen wordt het beste uit het idee gehaald en verkleinen we de marktintroductietijd. Hierdoor kunnen we onze klanten op een snelle en efficiënte manier, als eerste innovatieve diensten aanbieden.

Het innovatieprogramma bestaat uit vier onderdelen:

 1. Innovatie embedden in het DNA van onze mensen.
 2. Strategische innovaties binnen PwC Nederland en PwC Europe.
 3. Innovatief imago in de markt.
 4. Global innovatie-agenda.

Met ons innovatieprogramma willen we het volgende bereiken:

 • Onze maatschappelijke betrokkenheid verhogen met behulp van innovatie
 • Onze diensten constant verbeteren om meerwaarde te creëren voor onze klanten en stakeholders.
 • De marktintroductietijd van nieuwe, innovatieve producten en diensten verkleinen, zodat onze klanten hier snel gebruik van kunnen maken.
 • Beter gebruikmaken van de middelen die we hebben voor innovatie.
 • Het betrekken van onze medewerkers en hun ondernemerschap stimuleren.

We hebben een innovatieproces ontwikkeld om onze medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van hun idee tot een product of dienst. Ondersteuning en begeleiding staan hier bij centraal:

 • Hulp bij het opzetten van je business case (ten behoeve van een investeringsbesluit).
 • Hulp bij het vinden van sponsors binnen de organisatie.
 • Begeleiding bij het opzetten van een governance structuur in de ontwikkelingsfase.
 • Inspiratie.

Binnen het innovatieprogramma wordt ook specifieke begeleiding aangeboden door middel van ons interne incubatorprogramma. Het incubatorprogramma is een accelerator voor onze belangrijkste innovaties. De bedenkers van de ideeën worden in een programma intensief begeleid waarbij het idee naar een volwaardige oplossing wordt gebracht. De medewerker wordt hierin intensief begeleid waardoor deze ook een grote persoonlijke ontwikkeling doormaakt. Een goed voorbeeld van een innovatief idee dat via het incubatorprogramma tot een volwaardige dienst is gekomen, is Sustainable Business Modelling.

De vijf succesfactoren om van innovatie een succes te maken zijn:

 • Sluit niemand buiten. Innovatie kan uit elke hoek komen.
 • Medewerkers willen betrokken worden en bevoegdheden hebben. Laat ze weten dat ze het verschil kunnen maken en dat ze de teugels in handen hebben.
 • Samenwerken werkt. Creëer een omgeving waar mensen kunnen samenwerken.
 • Betrek leiders. Hun betrokkenheid laat aan de medewerkers zien dat innovatie belangrijk is.
 • Vier successen en beloon medewerkers voor het delen van hun ideeën.