Connected Innovation Network

Innovatie is noodzakelijk voor vooruitgang en om innovatie te bereiken is kennisuitwisseling en samenwerking belangrijk. In april 2013 heeft PwC het initiatief genomen om een Connected Innovation Network op te richten. De primaire doelstelling van dit netwerk is om in een veilige omgeving elkaar te inspireren met vernieuwde perspectieven en kennis.

Het netwerk bestaat uit een dertigtal leden. Een mooie mix uit verschillende sectoren, met verschillende invalshoeken. De leden hebben allemaal innovatie in hun portefeuille en dragen innovatie een warm hart toe.

Het netwerk onderzoekt verschillende innovatiethema’s en werkt ze uit. De thema’s zijn verdeeld in twee groepen: innovatie(aanpak) als onderwerp en innovaties, zoals megatrends en hot topics. Voorbeelden hiervan zijn innovatiecultuur en leiderschap, creatieve innovatietechnieken en innovatie meetbaar maken.

Inmiddels zijn er meerdere netwerkbijeenkomsten geweest. Hiervan vindt u een samenvatting op deze site. Als u meer informatie wenst of deel wilt nemen aan een volgende Connected Innovation Network bijeenkomst kunt u contact opnemen via e-mail of telefoon: 088 – 792 49 14.