Industriële producten

De industrie sector heeft momenteel te maken met strenger wordende wet- en regelgeving ten aanzien van financiële verslaggeving en risicomanagement, milieu en veiligheid. Het lijkt misschien een last, maar de standaarden en richtlijnen kunnen bijdragen aan een gezonde toekomst van de sector. Daarnaast is de concurrentiekracht van producenten uit andere Europese landen en Azië duidelijk voelbaar. De juiste strategische beslissingen kunnen ervoor zorgen dat u meer efficiency en innovatief vermogen bereikt.

Chemische industrie

De chemische industrie zorgt in Nederland voor 10% van de werkgelegenheid binnen de totale industrie. De afgelopen jaren groeide de chemische industrie doorlopend, maar kreeg ook te maken met toenemende concurrentie uit het buitenland en scherpere regelgeving.

Hout-, papier- en verpakkingsindustrie

De hout-, papier- en verpakkingsindustrie heeft zich de afgelopen decennia sterk ontwikkeld op het gebied van milieuvriendelijkheid. Toch blijven vraagstukken op milieugebied relevant en actueel voor deze sector. De handel in emissierechten is voor de hout-, papier- en verpakkingsindustrie bijvoorbeeld een belangrijk issue.

Metaalindustrie

De metaalindustrie wordt steeds internationaler. Door de opmars van nieuwe economieën in Azië en Latijns-Amerika wordt consolidatie steeds belangrijker. Bovendien is het voor bedrijven in de metaalindustrie een uitdaging om te voldoen aan de internationale verslaggevingsstandaard IFRS.

Productie

Zonder de productiesector zouden andere industrieën waarschijnlijk niet ver komen. De sector productie is zeer divers. En de uitdagingen waar deze sector voor staat zijn al even divers. Ze lopen uiteen van goed ondernemerschap tot zakendoen in China.