Ons Team

Ons Team
 


Amsterdam
Brian Adams

Brian Adams

Partner
Tel: +31 (0)88 792 63 63
Email
Profiel

Expertise: Btw en vastgoed. De werkzaamheden van Brian bestaan uit het adviseren bij vastgoed transacties, het opzetten van vastgoedfondsen (inclusief het schrijven van fiscale paragrafen in prospectussen), het uitvoeren van due diligences, het begeleiden van boekenonderzoeken, en het voor partijen vooraf afstemmen van fiscale gevolgen (rulings).

Milo Hartendorf

Milo Hartendorf

Partner
Tel: +31 (0)88 792 51 12
Email
Profiel

Expertise: Milo adviseert met name grote internationale bedrijven, variërend van Nederlandse AEX- en Midkap-fondsen tot buitenlandse ondernemingen in bijvoorbeeld Azië en de Verenigde Staten. Hij richt zich op het optimaal inrichten van hun internationale handelsstromen, Value Chain Transformation, holding- en financieringsstructuren bij het effectief inrichten van VAT compliance en ERP-systemen.

Bertjan Janzen

Bertjan Janzen

Partner
Tel: +31 (0)88 792 51 71
Email
Profiel

Expertise: Bertjan adviseert hoofdzakelijk internationaal opererende bedrijvenover zaken op zijn aandachtsgebied btw, waaronder belastingplanning, herstructurering van (internationale) goederen- en dienststromen, overleg met belastingautoriteiten, bezwaar- en beroepsprocedures en verbeteringen van compliance-systemen.

Herman van Kesteren

Partner
Tel: +31 (0)88 792 50 63
Email
Profiel

Expertise: Herman heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van indirecte belastingen. Hij is verantwoordelijk voor procesvoering, kennismanagement en innovatie voor btw en voor de opiniepraktijk voor indirecte belastingen. Herman is als hoogleraar omzetbelasting verbonden aan de Universiteit van Tilburg en is gasthoogleraar te Leuven. Ook is hij verbonden aan het Leiden International Tax Center.

Julie Lere-Pland

Julie Lere-Pland

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 30 30
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Julie specialiseert zich in het maken van de vertaalslag van het traditionele btw-advies naar de technologie en interne processen van alle soorten bedrijven die te maken hebben met btw in hun inkoop of verkoop processen, van multinationals tot overheidslichamen, van retailers tot de bankensector. Daarnaast stuurt zij vanuit de vestiging Amsterdam een groeiend landelijk team van adviseurs aan dat zich richt op automatisering en productontwikkeling rondom btw-beheersingsvraagstukken.

Frans Oomen

Frans Oomen

Partner
Tel: +31 (0)88 792 51 56
Email
Profiel

Expertise: Frans adviseert uitsluitend bedrijven en instellingen in de financiële sector waaronder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. Zijn werkgebied ligt op het vlak van btw-optimalisatie en btw-kostenreductie, alsmede beheersen van btw-risico's. Hij geeft  leiding aan het internationale netwerk van btw-specialisten van PwC in de Financial Services-sector.

Wanda Otto

Wanda Otto

Partner
Tel: +31 (0)88 792 73 74
Email
Profiel

Expertise: Wanda heeft jarenlange ervaring op het gebied van btw en overdrachtsbelasting in de Real Estate sector. Daarnaast houdt zij zich bezig met btw en compliance in het MidTier segment.End to end Digitale tax oplossingen voor onze klanten inclusief digitale workkflows, global compliance, data-analytics.

Lisa Tuip

Lisa Tuip

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 76 91
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Lisa heeft ruim 20 jaar ervaring in de fiscale adviespraktijk, waarvan 13 jaar met btw. Voordat zij bij PwC begon, werkte zij op een International Corporate tax-afdeling als European Tax Manager. Lisa richt zich op btw risico beheersing voor internationaal opererende ondernemingen.

Einte van der Wal

Einte van der Wal

Tax Partner
Tel: +31 (0)88 792 49 66
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Einte heeft brede ervaring in het adviseren van de publieke sector, waarbij hij zich met name richt op woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en culturele instellingen en samenwerkingsverbanden daartussen. Zijn specialismen zijn btw en overdrachtsbelasting. Ook houdt hij zich in toenemende mate bezig met het realiseren van Tax Control Frameworks.

Edwin van Kasteren

Edwin van Kasteren

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 72 89
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Edwin adviseert al jarenlang banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en bewaarders en andere instellingen in de financiële sector over allerlei vormen van financiering en het efficiënt vormgeven van investeringen door institutionele investeerders. Hij is betrokken geweest bij diverse kapitaal markt transacties, securitisaties, project financieringstransacties, vliegtuig financiering en (reverse) factoring programma's. Daarnaast is hij betrokken bij het optimaliseren van btw systemen en processen binnen de financiële sector. In verschillende btw geschillen heeft Edwin succesvol geprocedeerd voor Rechtbank, Hof, Hoge Raad en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Eindhoven

Paul Geurten

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 15 13
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Paul adviseert met name op het gebied van de btw en overdrachtsbelasting. Hij heeft zich gespecialiseerd in de optimalisering van de fiscale positie van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen, het uitvoeren van btw-scans en het fiscaal begeleiden van de herstructurering van vastgoed. Verder houdt hij zich bezig met het begeleiden van btw-controles, Tax Control Framework-trajecten en het onderhandelen met de Belastingdienst. Paul is ook lid van het managementteam van de sectorgroep Onderwijs van PwC.

Eindhoven Douane & Internationale Handel
Jos Sijbers

Jos Sijbers

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 67 38
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Jos heeft jarenlange ervaring met advisering op het gebied van douane, accijns en internationale handel. Hij houdt zich bezig met alle mogelijke douane en accijns aspecten maar is met name gespecialiseerd in het opzetten van douane structuren bij productie- en handelsbedrijven (waaronder de implementatie van veredelings- en douane-entrepotregelingen, inclusief de daaraan gekoppelde vereenvoudigde douaneprocedures), kosten besparingsprojecten, implementatie van douane automatisering, in-/outsourcing van douaneprocessen. Hij is eveneens gespecialiseerd in douane reviews en audits. Jos heeft veel ervaring in de high tech, chemische en voedingsmiddelen industrie. Ook is Jos een ervaren docent op het gebied van douane en aanverwante wetgeving.

Rotterdam / Den Haag
Saskia Hadewegg-Scheffer

Saskia Hadewegg Scheffer

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 36 89
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Saskia is werkzaam in het internationale indirecte belastingen-team van PwC. Zij heeft zich gespecialiseerd in de energie en utilities sector en ondersteunt multinationale ondernemingen in deze sector bij het management en de planning met betrekking tot indirecte belastingen. Zij stuurt een landelijk team van adviseurs aan dat zich richt op deze sector.

Marco Lubbelinkhof

Marco Lubbelinkhof

Partner
Tel: +31 (0)88 792 36 85
Email
Profiel

Expertise: Marco heeft zich gespecialiseerd in het coördineren van wereldwijde en pan-Europese projecten en het optimaliseren van btw-structuren voor multinationale ondernemingen in diverse bedrijfstakken. Hij ondersteunt zijn klanten bij management en planning met betrekking tot lokale en internationale belastingkwesties. Hij heeft uitgebreide ervaring opgedaan op het vlak van btw-conversie en business conversion. Marco staat tevens aan het hoofd van de US desk indirect tax.

Einte van der Wal

Einte van der Wal

Tax Partner
Tel: +31 (0)88 792 49 66
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Einte heeft brede ervaring in het adviseren van de publieke sector, waarbij hij zich met name richt op woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en culturele instellingen en samenwerkingsverbanden daartussen. Zijn specialismen zijn btw en overdrachtsbelasting. Ook houdt hij zich in toenemende mate bezig met het realiseren van Tax Control Frameworks.

Rotterdam Douane & Internationale Handel
Ruud Tusveld

Ruud Tusveld

Partner
Tel: +31 (0)88 792 34 73
Email
Profiel

Expertise: Ruud is gespecialiseerd in douane, accijnzen en internationale handel. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn onder meer de douaneaspecten van de distributie en productie van goederen (opslagprocedures, procedurevrijstellingen en gecentraliseerde oplossingen), de bepaling van de douanewaarde (mede in relatie tot Transfer Pricing) en advisering inzake de productie en opslag van accijnsgoederen (specialisme - tabak). Daarbij adviseert hij ook over de direct daaraan verbonden aspecten van de internationale omzetbelasting. Ook voert Ruud namens cliënten beroepsprocedures op het gebied van douane en accijns. Binnen PwC is Ruud leider van het EMEA douanenetwerk en coördineert het specialisten netwerk op dit gebied op een wereldwijde basis.

Jos Verstraten

(Senior) Director
Tel: +31 (0)88 792 34 74
Email
Profiel niet beschikbaar

Expertise: Jos heeft een langjarige en brede ervaring op het gebied van de advisering over douane, accijns en internationale handel. Hij houdt zich in dat kader bezig met alle douane-processen, waaronder de indeling van de goederen (specialisme high tech industrie), douaneprocedures, accijns gerelateerde problematiek alsmede btw binnen het internationale handelsverkeer. Daarnaast is hij een erkend expert op het gebied van douane- en accijns audits en reviews alsmede de aan de douaneprocedures verbonden administratieve processen.

Utrecht
Jochem Kijftenbelt

Jochem Kijftenbelt

Partner
Tel: +31 (0)88 792 45 01
Email
Profiel

Expertise: Op basis van ruim 12 jaar fiscale ervaring adviseert Jochem vele niet-beursgenoteerde klanten over nationale en internationale btw-vraagstukken. Zijn klantenportefeuille bestaat onder andere uit bedrijven in de sectoren zakelijke dienstverlening, retail, entertainment & media en transport & logistiek.
Behalve als adviseur op het gebied van fiscale vraagstukken staat hij klanten bij in discussies en procedures met de Belastingdienst. Ook geeft hij regelmatig (inhouse) btw-trainingen.

Utrecht / Zwolle / Enschede
Wladimir Rouwenhorst

Wladimir Rouwenhorst

Partner
Tel: +31 (0)88 792 15 65
Email
Profiel

Expertise: Wladimir heeft ruime ervaring in het adviseren op het gebied van de btw, overdrachtsbelasting en het BTW-compensatiefonds. Daarbij richt Wladimir zich op private en publieke organisaties, zoals provincies, gemeenten, zorginstellingen, woningcorporaties, samenwerkingsverbanden, nutsbedrijven, brancheorganisaties, projectontwikkelaars, aannemers e.d. Verder houdt hij zich bezig met het begeleiden van door de Belastingdienst in te stellen boekenonderzoeken, Tax Control Framework-trajecten en het onderhandelen met de Belastingdienst. Daarnaast stuurt hij vanuit de vestiging Utrecht een team van btw-adviseurs aan dat werkzaam is Midden-, Oost- en Noord-Nederland.