Btw en Binnenlands Bestuur

Btw en Binnenlands Bestuur
 
Btw als toegevoegde waarde voor uw organisatie


Btw is de voornaamste rijksbelasting voor de regering. Ook voor lagere overheden zijn btw en het BTW-compensatiefonds van groot belang. Helaas zijn wet- en regelgeving rondom de btw relatief complex. De experts van PwC staan u en uw organisatie met raad en daad terzijde bij al uw vragen over de btw, zodat u kansen leert herkennen én benutten.

Btw en het BTW-compensatiefonds

Het wel of niet financieren van de btw-component is voor organisaties in het Binnenlandse Bestuur een cruciaal onderwerp, zeker in tijden van bezuinigingen en beperkte middelen. Een kwestie als deze vraagt om diepgaande kennis van btw en het BTW-compensatiefonds. Onze specialisten van Indirect Tax hebben die kennis en delen die graag met u.

Binnenlands Bestuur sectorbreed bediend

De btw-experts van ons team Binnenlands Bestuur zijn actief binnen alle geledingen van de sector. Van gemeenten, provincies en Rijksoverheid tot zelfstandige bestuursorganen, waterschappen en regionale bestuurslichamen.

Van btw-administratie tot Tax Control Framework

Behalve voor deskundig advies over fiscale wet- en regelgeving, kunt u bij het team Binnenlands Bestuur ook terecht voor andere - gerelateerde - zaken. Denk bijvoorbeeld aan het formuleren van een heldere toekomstvisie, het opbouwen van een doeltreffende btw-administratie (inclusief een juiste btw-labeling en juist mengpercentage), het begeleiden van de gemeente naar het sluiten van een convenant "Horizontaal Toezicht" met de Belastingdienst, het realiseren van een Tax Control Framework en het begeleiden van een (intern gemeentelijke/provinciale) fiscale commissie.

Regionale netwerkbijeenkomsten

Ook organiseren we regelmatig regionale fiscale netwerkbijeenkomsten. Daar wordt op ontspannen wijze met vertegenwoordigers van de deelnemers gediscussieerd over btw-onderwerpen en gezamenlijk gezocht naar oplossingen.  Belangstellende organisaties kunnen zich aansluiten bij een netwerk dat periodiek bij elkaar komt.

Cursusaanbod en nieuwsbrief

Maar we doen meer. Zo geven we cursussen over btw-gerelateerde onderwerpen en verzorgen we de gratis nieuwsbrief Belastingnieuws Binnenlands Bestuur. Daarnaast bieden we u toegang tot de online databank Fiscaal Portaal Gemeenten. Hierin vindt u een schat aan actuele informatie over alle btw-aspecten waarmee gemeenten te maken kunnen krijgen.