IJ-prijs 2014

Banner IJ-prijs

Zeventiende IJ-prijs naar architect André van Stigt

De IJ-prijs 2014 is op 22 oktober uitgereikt aan architect André van Stigt, tijdens een feestelijke avond in zijn nieuwste herbestemmingsproject De Hallen. Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan stelde: ‘Met zijn werk draagt André in hoge mate bij aan het zelfvertrouwen van Amsterdam.’

De jury van de IJ-prijs wil met de toekenning van deze prijs haar waardering uiten voor het feit dat André van Stigt met zijn projecten het historische karakter en de internationale allure van Amsterdam versterkt en daarmee bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de stad. André van Stigt ontvangt een sculptuur en een bedrag van € 15.000,-, te besteden aan een door hem gekozen maatschappelijk doel.

Lees meer over de uitreiking.