Salarisscan

Salariskosten zijn voor ondernemingen een grote, zo niet de grootste kostenpost. De berekening van het bruto-netto traject van salarisstroken vindt vaak automatisch plaats, waardoor wordt aangenomen dat de af te dragen loonheffingen juist en volledig zijn. Niets is minder waar. In de praktijk blijkt namelijk dat, door alleen een controle uit te voeren op het bruto-netto traject van de salarisstrook, de overige risico’s en kansen die zich voordoen in de salarisadministratie niet worden gesignaleerd.

Om als onderneming een beeld  te krijgen van de kwaliteit van de salarisadministratie heeft PwC de salarisscan ontwikkeld. De salarisscan is een efficiënte en effectieve methode om de kwaliteit van uw salarisadministratie te toetsen. Door de kennis, jarenlange ervaring en klantgerichtheid van onze adviseurs is PwC in staat om aan uw persoonlijke wensen te voldoen en hiermee de mogelijke risico’s uit te sluiten.

U kiest de voor u geschikte salarisscan

De ene onderneming is de andere niet. U kunt er daarom voor kiezen om de salarisscan op maat te laten uitvoeren. PwC biedt u daarom de salarisscan op maat aan, zodat de salarisscan aansluit bij uw wensen en omstandigheden. Bij de uitvoering van de scan wordt een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke functionarissen van de salarisadministratie.

De salarisscan kan worden uitgebreid met een controle op de juistheid van de berekende werkgeverslasten en afdrachtverminderingen. U kunt er tevens voor kiezen een onderzoek uit te laten voeren naar de kostenbesparingen die gerealiseerd kunnen worden op de af te dragen loonheffingen.

U ontvangt een overzichtelijke rapportage met bevindingen van de controle. Deze rapportage wordt met u besproken zodat ook eventuele vervolgstappen helder voor u zijn.