Premie Check - grip op uw interne proces

Click here for the English version

Ons product Premie Check loont. U betaalt alleen die premies werknemersverzekeringen die u echt verschuldigd bent en ontvangt de kortingen, subsidies, afdrachtverminderingen, vrijstellingen en verzuimuitkeringen waar u recht op heeft.

Waarom kiezen voor PwC?

U heeft de regie. De Premie Check kan gefaseerd (of deels) door ons worden uitgevoerd.

Fase 1
De basis is veelal het met terugwerkende kracht claimen van teveel betaalde premies (maximaal 5 jaar).

Fase 2
In deze fase doen we voorstellen om uw (interne) processen in te richten of te optimaliseren. Een (eenmalige) besparing is namelijk wel een succes, maar ook een signaal. Gezamenlijk doel is dat uw organisatie zelf in staat is onjuistheden te signaleren en op de juiste wijze gebruik maakt van de relevante kortingen, subsidies, afdrachtverminderingen en vrijstellingen.

Fase 3
Tenslotte kunnen we u ondersteunen bij het implementeren van de in fase 2 gedane verbetervoorstellen zodat uw interne proces toekomstbestendig wordt ingericht en u een volledig inzicht krijgt in de (on)mogelijkheden.

Voordelen PwC aanpak

  • Het tot maximaal vijf jaar met terugwerkende kracht claimen van teveel betaalde premies, desgewenst op basis van ‘no cure, no pay’;
  • Onze aanpak vereist een minimale tijdsinspanning van uw medewerkers;
  • PwC zet specialisten in met uitstekende contacten bij de Belastingdienst en UWV;
  • Uw interne proces wordt zo ingericht dat u voortaan zelf in staat bent zicht te houden op een juiste toepassing van de premies werknemersverzekeringen.