Publicaties

Pensioen voor het moderne werken

Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging. Hoewel het Nederlandse pensioenstelstel bekend staat als een van de betere in de wereld, komt het meer en meer onder druk te staan door demografische, sociale, economische en politieke ontwikkelingen. Werknemers krijgen meer dan ooit te maken met onzekerheden in hun pensioen en worden in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de daarmee gepaard gaande financiële risico’s.

Meer publicaties

Henk van Cappelle

Partner

Tel: +31 (0)88 792 63 53

E-mail