Publicaties

  Pensioen voor het moderne werken

  Het Nederlandse pensioenlandschap is in beweging. Hoewel het Nederlandse pensioenstelstel bekend staat als een van de betere in de wereld, komt het meer en meer onder druk te staan door demografische, sociale, economische en politieke ontwikkelingen. Werknemers krijgen meer dan ooit te maken met onzekerheden in hun pensioen en worden in hoge mate zelf verantwoordelijk voor de daarmee gepaard gaande financiële risico’s.

  Meer publicaties

  18th Annual Global CEO Survey

  Henk van Cappelle

  Partner

  Tel: +31 (0)88 792 63 53

  E-mail