REACH

Waarvoor bent u verantwoordelijk?

De complexe milieuregelgeving van REACH heeft wereldwijde impact op zowel de chemische industrie als de afnemers van chemische stoffen, maar ook aan niet-chemische bedrijven en consumenten gaat REACH niet onopgemerkt voorbij. Verven en lakken, maar ook kinderspeelgoed, spijkerbroeken, cosmetica, bewerkt hout en verpakkingsmaterialen bevatten stoffen waarvoor de nieuwe regelgeving geldt. Niemand kan zich onwetendheid veroorloven, ook u als hout-, papier- of verpakkingsproducent niet.

Effecten van REACH

REACH stelt dat een bedrijf in principe de risico’s moet beheersen van alle chemische stoffen en preparaten die het produceert in hoeveelheden van meer dan 1 ton, in de EU importeert, verwerkt, gebruikt of distribueert. Impactstudies voorspellen kostprijsverhogingen en het rationaliseren van portfolio’s als markteffecten. Niet geregistreerde chemische stoffen aanbieden of verwerken na 2010 kunnen imago- en reputatieschade veroorzaken. Sommige grondstoffen verdwijnen wellicht uit de markt.

De rollen die u kunt hebben

Voor de hout-, papier- en verpakkingsindustrie is REACH een uiterst complexe zaak. U kunt in principe afnemer, producent en consument zijn en dat allemaal tegelijkertijd. Onduidelijk is nog wie welke verantwoordelijkheden heeft. Zelfs de definitie van wat een voorwerp is, moet nog worden vastgesteld. Is alleen uw product een voorwerp of valt de papieren en kunststofverpakking ook onder uw verantwoordelijkheid? Als u door uw bedrijfsproces tevens producent van chemische stoffen bent, moet u beslissingen nemen over samenwerking en vertegenwoordiging bij registratie van stoffen. Er is nog veel onduidelijk en nog veel uit te zoeken.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • PwC geeft u onafhankelijke ondersteuning
  • PwC adviseert en begeleidt op tactisch, operationeel en bedrijfseconomisch niveau bij een grondige voorbereiding op, de invoering van REACH
  • PwC biedt u diverse diensten om u te helpen met het implementeren van REACH, het samenwerken in consortia en de vertegenwoordiging bij de registratie.