Emissiehandel

Optimaliseer uw CO2-uitstoot

De invloed van klimaatwetgeving op uw papierbedrijf groeit. Door de komst van het Europese emissiehandelssysteem EU-ETS is CO2 voor u als het ware een nieuwe grondstof geworden. Gezien de prijs van emissierechten is de implementatie van emissiehandel binnen uw bedrijf geen vrijblijvende zaak. Het vraagt om een effectieve interne beheersing en verantwoording. Uw hele organisatie moet doordrongen zijn van zogenaamd ‘carbondenken’. Een stevige CO2-managementstrategie is net zo onmisbaar als goede meting en verificatie van de hoeveelheid CO2 die uw bedrijf uitstoot.

Harmoniseren en automatiseren

Het is uw eerste zorg om uw bedrijfsactiviteiten effectief en efficiënt uit te voeren. En uiteraard wilt u de wet- en regelgeving naleven. Daarvoor hebt u een goed opgezet en geïmplementeerd systeem van interne beheersing en datamanagement nodig. Als uw bedrijf uit verschillende vestigingen bestaat, is het belangrijk om de decentrale opzet in de handel in emissierechten goed te harmoniseren en te automatiseren. Door de beste processen van de verschillenden vestigingen samen te voegen kunt u uw CO2-emissie optimaliseren. Dat biedt een aantal grote voordelen:

  • U kunt snel en accuraat rapporteren
  • U krijgt real time inzicht in hoe u ervoor staat

Unieke aspecten signaleren

Bij PwC Nederland werkt een tiental deskundigen op het gebied van emissiehandel. Zij kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw interne beheersingssystemen en datamanagementsystemen voor emissiehandel, door onder andere Gap analysis en een integriteitsanalyse van spreadsheets.

Gap analysis

Onze deskundigen analyseren waar de gaten zitten in uw systemen van administratieve organisatie en interne controles. Zij lichten deze systemen door, analyseren optimalisatiemogelijkheden en ondersteunen u bij het opstellen van procedures.

Integriteitsanalyse van spreadsheets

Bij de monitoring van emissiedata wordt vaak gebruik gemaakt van spreadsheets. Onze specialisten kunnen met behulp van specifieke software de technische integriteit van uw dataverwerking voor emissiegegevens vergroten.

Wat kunt u van PwC verwachten?

  • Inhoudelijke advisering over uw emissiehandelsstrategie, juridische en fiscale zaken en ICT
  • Optimalisering van uw CO2-uitstoot
  • Advies bij het inrichten van bedrijfsprocessen en administratieve processen
  • Advies bij het verbeteren van datamanagementsystemen en de interne beheersing
  • Advies bij het formuleren van uw emissierapportages
  • Verificatie van emissieverslagen