Linking risk & performance

Betere resultaten, meer stabiliteit

Veel organisaties managen hun prestaties en risico’s los van elkaar. De kredietcrisis toonde aan dat bedrijven hierdoor excessieve risico’s namen en onrealistische verwachtingen hadden. PwC helpt u uw prestatie- en risicomanagement te integreren. Zo verbetert u uw resultaten en vergroot u de stabiliteit van uw organisatie.

Verantwoording

De maatschappij vraagt organisaties in toenemende mate om beter verantwoording af te leggen voor de door hen gecreëerde waardes en de daarmee samenhangende risico’s. Voor financiële instellingen wordt de druk extra opgevoerd door nieuwe wetgeving als Basel III, AIFMD en Solvency II.

De concurrentie een stap voor

Met een geïntegreerd prestatie- en risicomanagement kunnen organisaties slim en bewust risico’s nemen en hun doelstellingen behalen. Goed presterende organisaties definiëren scherp waarin ze succesvol willen zijn en wat ze daarvoor moeten doen. Risicomanagement speelt daarbij een belangrijke rol. Een bedrijf dat prestaties en risico samen managet, presteert op de lange termijn beter en stabieler dan de concurrentie.

Onderzoek van PwC toont aan dat:

 • 45% van de organisaties prestatie- en risicomanagement totaal niet met elkaar in verband brengt;
 • 15% van de organisaties niet weet of prestatie- en risicomanagement in verband worden gebracht;
 • veel managementmodellen slechts beperkte hulp bieden bij geïntegreerd prestatie- en risicomanagement.

Handzame aanpak met bewezen resultaat

PwC ontwikkelde een handzame aanpak die zijn nut in de praktijk heeft bewezen. Kernelementen van deze aanpak zijn:

 • een grondige focus op de value drivers en key risks;
 • alignment van structuur, processen, medewerkers, technologie en cultuur met de strategie;
 • het gebruik van praktische tools en technieken;
 • change management als een integraal onderdeel van onze aanpak, zodat wij direct werken aan implementatie.

Zo kan PwC u helpen

 • Uw strategie vertalen in een helder plan van aanpak.
 • In kaart brengen en analyseren van key risks.
 • Ontwikkelen van executive dasboards.
 • Bepalen van de risk appetite en de alignment daarvan met strategie en strategische doelen.
 • Borgen/integreren van risicomanagement in de reguliere managementprocessen.