Risicomanagement

Risicomanagement scherpt strategie aan

Naast omzet en productiviteitsgroei is risicomanagement een kernvoorwaarde voor waardecreatie. Het is een prettig idee dat uw organisatie haar ambities succesvol en beheerst bereikt. PwC kan u hierbij ondersteunen, zodat de inzichten vanuit risicomanagementperspectief leiden tot het aanscherpen van de strategie.

Verrassingen voorkomen

Risicomanagement draait niet om het vermijden van risico’s maar om het voorkomen van verrassingen. Bedrijven hebben ambities, en hun strategie is er op gericht deze te verwezenlijken. Voor ze de weg van A naar B afleggen, moeten ze zich afvragen welke risico’s of onzekerheden ze op de route kunnen tegenkomen. Vervolgen moeten ze bekijken of ze de juiste mensen, middelen, systemen en procedures hebben om daarop te anticiperen. Het belangrijkste daarbij is dat iedereen in een bedrijf of organisatie doordrongen is van het belang van risicomanagement en er een rol in heeft.

Onderzoek risicomanagement

Een team met vertegenwoordigers van NIVRA, Rijksuniversiteit Groningen, PwC (voor ons Marcel Prinsenberg) en Nyenrode Business Universiteit deed in 2009 onderzoek naar risicomanagement in Nederland, Risicomanagement in tijden van crises (en voor en na). Daarin werden bijna duizend bedrijven en non-profit instellingen met een omzet of budget van meer dan tien miljoen euro onderzocht. Amper een vijfde van de bedrijven en organisaties heeft haar risicoprofiel herzien naar aanleiding van de huidige financiële crisis. De onderzoekers geven de onderzochte bedrijven en instellingen gemiddeld een rapportcijfer van 4,5.

In de kinderschoenen

Risicomanagement bij Nederlandse organisaties scoort dus een zware onvoldoende. Daar komt bij dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt ten opzichte van vijf jaar geleden. Opvallend is ook dat de respondenten aanzienlijk overtuigder zijn van de kwaliteit van hun risicomanagement dan gerechtvaardigd is op grond van de inschattingen van de onderzoekers. Zij beoordelen hun risicomanagement gemiddeld met een 6,5.

Persoonlijke analyse in tien minuten

Hebt u niet aan het onderzoek meegedaan en wilt u alsnog vaststellen waar uw risicomanagement staat? Klik dan hier en vul binnen tien minuten dezelfde vragenlijst in als de duizend deelnemende organisaties. U krijgt dan een persoonlijke analyse, een benchmark waarin uw antwoorden worden afgezet tegen good practice, het totale gemiddelde en uw sectorgemiddelde. Onze experts lichten het resultaat hierna persoonlijk aan u toe.

Kernthema’s

PwC heeft een serie van documenten ontwikkeld die uiting geven aan onze sterke positie binnen de Governance, Risk & Compliance dienstverlening. De volgende thema’s zijn beschikbaar (alleen Engelstalig):

Zie ook de gerelateerde links en diensten voor meer informatie.